Els contribuents que haguessin percebut aquestes prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració de la renda en la qual s’haguessin inclòs aquestes rendes, i obtenir la devolució d’ingressos indeguts corresponent i, així mateix, els interessos de demora.

Volem informar-los que en una sentència de 3 d’octubre, el Tribunal Suprem es pronuncia i confirma que les prestacions concedides per l’Administració, generalment Seguretat Social, en cas de maternitat, adopció, acolliment o fill a càrrec estan exemptes de l’IRPF, un criteri completament oposat a l’aplicat per Hisenda i el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) i que ha portat a la resolució del Suprem a favor de la prestacions per maternitat exemptes en la renda.

El Tribunal Suprem ha estimat que no només les prestacions per maternitat concedides per les autonomies o administracions locals són rendes d’exemptes, tal com indica l’article 7.h) de la Llei de l’IRPF, sinó que aquest criteri s’estén a totes les administracions amb independència de la seva territorialitat.

Atenció.L’exempció que s’estableix en la Llei de l’IRPF comprèn la prestació de maternitat i no només les de naixement, part múltiple, adopció i fill a càrrec, ja que es refereix expressament a la prestació per maternitat i no sembla pretendre que el seu abast es limiti a les concedides per les comunitats autònomes o entitats locals, sinó que tracta d’establir l’exempció de totes les prestacions per maternitat, sense distinció de l’òrgan públic de qui es percebin.

Devolució amb caràcter retroactiu de l’IRPF de la prestació per maternitat

Hisenda es veu obligada a canviar el criteri conforme a l’indicat pel Tribunal Suprem i resoldre les reclamacions que estiguessin en curs amb anterioritat a l’anunci d’aquesta sentència (3 d’octubre de 2018). A més, els contribuents afectats podran reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat des del 2014 en endavant (les que no estiguin prescrites pel termini de 4 anys).

Per tant, considerem que, en general, aquells contribuents que hagin tributat en la seva renda per aquestes prestacions, de 2014 a 2017, tots dos inclosos, poden sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació o autoliquidacions i obtenir la corresponent devolució d’ingressos indeguts i, així mateix, els interessos de demora. El termini per sol·licitar la de 2014 expiraria el 30 de juny de 2019. No podran sol·licitar la devolució les que tinguin liquidacions fermes.

L’Agència Tributària es troba ultimant el procediment a seguir que es donarà a conèixer de manera oficial en els pròxims dies, amb la intenció d’habilitar un formulari específic de sol·licitud per a les reclamacions dels anys 2014 a 2017.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies