FISCAL

Serveis de l’àrea fiscal:

  • Assessorament i planificació fiscal
  • Declaracions tributàries
  • Procediments tributaris
  • Inspeccions tributàries
  • Due diligence fiscal
  • Operacions vinculades
  • Planificació patrimonial, successòria
  • Doble Imposició nacional- internacional