LABORAL

Serveis de l’àrea Laboral:

  • Càlcul de nòmines i cotitzacions
  • Contractacions laborals
  • Aplicació convenis col·lectius
  • Procediments davant Seguretat Social
  • Confecció de cartes acomiadament, sancions
  • Càlcul retencions
  • Estudis de previsió social (incapacitat, jubilació)
  • Càlcul endarreriments / incidències