Fiscal, Financer i Comptable

Ens comprometem a trobar les millors solucions per a la correcta optimització dels diferents recursos de l’empresa, a través d’un assessorament especialitzat i actualitzat pel que fa als constants canvis normatius en aquest àmbit.

Legal

Abastem totes les branques del Dret, amb una àmplia experiència en assessoria i defensa legal en tots els ordres i instàncies jurisdiccionals, i amb un alt percentatge d’èxit a favor dels nostres clients.

Laboral

Estem especialitzats a buscar les alternatives més adequades pel que fa a contractació laboral i representació davant els jutjats, així com en aconsellar sobre les millors opcions pel que fa a subvencions i avantatges que poden oferir les diferents opcions legals, per empresari i treballadors. Actualitzem la normativa laboral, respecte a la contractació, tant en matèria de regulació com en conceptes salarials.

Noves Tecnologies

Proporcionem un assessorament integral i avançat en totes les especialitats jurídiques afectades per les noves tecnologies, per assegurar el compliment de la legalitat vigent, així com l’establiment de les adequades garanties en les relacions amb tercers.

QUI SOM

Som un despatx professional especialitzat en l’assessorament integral d’empreses, que ofereix solucions legals, fiscals i laborals, a la mida de les necessitats de cada empresa, de la mà d’un equip multidisciplinari i amb el ferm propòsit de contribuir al creixement econòmic dels nostres clients.

LA NOSTRA TRAJECTÒRIA

– 2004, Fundació de l’empresa

El despatx professional Fuster Espai d’Assessorament inicia la seva activitat amb el ferm propòsit d’ajudar al creixement de les empreses, contribuint així al progrés econòmic de la zona del Vallès Oriental.

– 2009, Noves Oficines

El creixement del despatx en nombre de clients i l’augment dels professionals que integren l’equip humà de l’assessoria, ens obliga a traslladar les oficines de Fuster Espai d’Assessorament a una nova ubicació seu que doni cabuda al creixement del negoci.

– 2012, Obertura de la delegació a la Xina (Beijing)

Vam iniciar la nostra expansió internacional, atenent les demandes de molts dels nostres clients, l’objectiu és obrir mercat al país oriental.

– 2013, Absorció de Gabinet Güell

A l’abril d’aquest any, la fusió amb el despatx de Miquel Güell, amb més de 25 anys de trajectòria a Granollers, suposa la creació d’un nou despatx amb 24 professionals en el seu equip, que amplia l’oferta de serveis convertint-se en una assessoria multi -disciplinar.

– 2014, Celebració del nostre X aniversari

Fuster Güell | Advocats i Economistes compleix 10 anys de camí professional, contribuint al progrés de mitjanes i grans empreses, dins i fora de Catalunya. Aquest aniversari coincideix també amb l’ampliació de les nostres oficines, amb motiu del creixement de la plantilla i de la facturació.

– 2015, Absorció d’Afabia, SL

Continuant amb la línia d’expansió i creixement, Fuster Güell | Advocats i Economistes arriba a un acord amb Assessoria Afabia, i absorbeix la seva cartera de clients, fent un pas més que consolida el nostre despatx com un dels principals referents en l’àmbit de l’assessorament integral d’empreses.

ELS NOSTRES EXPERTS

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR

• Negociació convenis col·lectius i compareixença davant Tribunal Laboral
• Negociacions amb entitats financeres
• Negociacions i intervencions en seu conciliatòria
• Operacions compra / venda
• Operacions de refinançament
• Operacions Societàries
• Operacions vinculades
• Participació en consells d’administració
• Plans de viabilitat i tresoreria
• Planificació patrimonial, successòria
• Procediments davant Seguretat Social
• Procediments judicials
• Procediments tributaris
• Propostes de conveni
• Ràtios i estats financers
• Reclamacions de quantitat i indemnitzacions
• Reclamacions per vicis
• Recursos, al·legacions davant l’Administració
• Redacció acords socials
• Redacció pactes parasocials
• Responsabilitat penal administrador
• Reestructuració empreses
• Reestructuracions empresarials
• Subvencions i deutes públics
• Tramitació ERE
• Tramitació expedients MARQUES I PATENTS
• Trasllat de plantilla
• Valoració d’empreses
• Adjudicacions i concursos
• Adquisicions corporatives
• Anàlisi Situació Patrimonial
• Aplicació convenis col·lectius
• Arrendaments
• Assessorament Dret Propietat Intel·lectual / Industrial
• Assessorament en transaccions
• Assessorament operacions immobiliàries
• Assessorament i confecció Balanços i Compte de resultats
• Assessorament i planificació fiscal
• Assessorament i presentació de procediments concursals
• Assessorament, celebració Juntes Generals
• Auditoria Laboral
• Càlcul endarreriments / incidències
• Càlcul de nòmines i cotitzacions
• Càlcul retencions
• Competència deslleial
Compliance Officer
• Confecció Comptes Anuals
• Confecció de cartes acomiadament, sancions
• Confecció llibres Comptabilitat
• Confecció i revisió de comptabilitat
• Constitució de societats
• Comptabilitat Accés online
• Comptabilitat de Costos
• Contractació comercial
• Contractacions laborals
• Contractes Administratius
• Contractes immobiliaris
Corporate Defense
• Declaracions tributàries
• Defensa jurídica en accions de reintegració
• Defensa lletrada en procediments administratius i judicials
• Delictes fiscals
• Dret de la construcció
• Dret penal-econòmic
• Acomiadaments i extincions de contractes individuals i col·lectius
• Doble Imposició nacional- internacional
Due diligence Comptable
Due diligence fiscal
• Elaboració i aplicació de la LOPD / LSSI | RGPD
• Escissions
• Estudi de la responsabilitat de l’Administrador
• Estudis de previsió social (incapacitat, jubilació)
• Finançament corporatiu i de projectes
• Fusions i Adquisicions
• Inspeccions de treball
• Inspeccions tributàries
• Llicències i concessions administratives
• Licitacions
• Mediació concursal
• Nacionalitat / Residència / Estrangeria