FINANCER

Serveis de l’àrea Financera:

  • Anàlisi Situació Patrimonial
  • Ràtios i estats financers
  • Reestructuració Empreses
  • Plans de viabilitat i tresoreria
  • Valoració d’empreses
  • Operacions compra / venda
  • Servei de cerca i gestió integral de subvencions
  • Negociacions amb entitats financeres