Li recordem que des del passat 1 de gener del 2018 la nova Llei d’autònoms estableix l’ampliació de la quota reduïda de 50 € per als nous autònoms fins als dotze mesos (un any), en lloc dels sis mesos actuals. Així mateix, es redueix a 2 anys el temps des de l’última alta per acollir-se a la tarifa plana, ja que fins ara havien d’haver passat com a mínim 5 anys.

Ampliació de la tarifa plana

Els autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el RETA, tenen dret durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, alternativament:

1. Si opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui, a reduir la quota per contingències comunes, inclosa la IT, a la quantia de 50 €/mes.

2. Si opten per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, a reduir la quota per contingències comunes en el 80% del resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal (IT).

Amb posterioritat al període inicial de 6 mesos indicat, i amb independència de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi es poden aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la IT, per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 18 mesos després de la data d’efectes de l’alta, segons la següent escala:

a) Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial.

b) Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període anterior.

c) Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat a l’anterior apartat.

En resum: 

PRIMERS 12 MESOS

S’amplia de 6 a 12 mesos el temps d’aplicació de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals, i es redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar en el RETA exigit per poder beneficiar-se’n (per al cas d’haver gaudit de la tarifa plana en un període d’alta anterior, aquest període serà de 3 anys).

12 MESOS SEGÜENTS (DEL MES 13 AL 24)

En finalitzar els 12 mesos de tarifa plana podran gaudir de 12 mesos més (24 en total) de les següents reduccions o bonificacions sobre la base mínima:

  • 6 mesos 50% (des del mes 13 al 18 des de l’inici de l’activitat)
  • 6 mesos 30% (des del mes 19 al 24 des de l’inici de l’activitat)

12 MESOS SEGÜENTS (DEL MES 25 Al 36) PER A JOVES MENORS DE 30 I DONES MENORS DE 35

30% quota contingències comunes (des del mes 25 al 36 des de l’inici de l’activitat).

Tarifa plana de 50 euros per a les mares que tornin a la feina

Amb efectes des del passat 26 d’octubre del 2017, s’ha incorporat en la reforma un nou supòsit que es podrà beneficiar de la denominada tarifa plana, haver estat mare. Aquest supòsit engloba tant el fet natural de la maternitat, com el d’adopció i l’acolliment.

Les autònomes mares, es podran beneficiar d’aquesta tarifa durant el primer any després de reprendre la seva activitat. Suposa una excepció, ja que no hauran d’esperar a complir dos anys des que van ser autònomes per última vegada per poder acollir-se a aquesta tarifa.

En concret, la nova llei estableix que: 

“Les treballadores incloses en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establerts, tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a la feina, sempre que optin per cotitzar per la base mínima establerta amb caràcter general en el règim especial que correspongui per raó de l’activitat per compte propi.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que, complint amb els requisits anteriors, optessin per una base de cotització superior a la mínima indicada en el paràgraf anterior, es podran aplicar durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a bonificar la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització establerta amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal”.

CategoryLaboral, Twitter
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies