sociedades empresas Activos sociales

Si la seva empresa sol·licitarà finançament bancari per import superior al 25% del valor dels actius socials segons l’últim balanç Necessita aprovació prèvia dels socis? Recapti autorització de la junta quan els fons obtinguts vagin a ser invertits en nous actius.

En vista de la pròxima sol·licitud de finançament bancari per part de la nostra Societat Limitada (SL) per a expandir el nostre negoci, és crucial tenir en compte les obligacions legals relacionades amb l’obtenció d’aquest finançament i la necessitat d’obtenir l’autorització prèvia de la junta de socis.

Destí del finançament

1. Equiparable a adquisició o transmissió d’actius

  • És important recordar que, encara que la sol·licitud de finançament es consideri una operació de passiu, el destí dels fons pot equiparar-se a l’adquisició o transmissió d’actius essencials.
  • Per tant, es requerirà un acord de la junta de socis si els fons es destinen a noves inversions o adquisicions d’actius essencials.

2. Inversions vs. reestructuració de deute

  • Si els fons obtinguts es destinen a noves inversions, com l’adquisició d’immobles o maquinària, es requerirà l’autorització de la junta.
  • En canvi, si s’utilitzen per a reestructurar deutes existents, l’autorització de la junta pot no ser necessària, encara que es recomana per a evitar possibles responsabilitats dels administradors.

Consideracions addicionals

1. Actius essencials i risc del soci:

  • La determinació de si una inversió constitueix un actiu essencial ha d’analitzar-se cas per cas.
  • L’autorització de la junta també pot ser necessària si la inversió afecta al càlcul de risc inicial dels socis o la seva posició de control.

2. Prudència en altres operacions:

  • Es recomana sol·licitar autorització de la junta per a operacions que superin el 25% dels actius de la societat o que puguin afectar significativament l’objecte social o a la posició dels socis.

Conclusions. És essencial seguir els procediments legals adequats i obtenir l’autorització de la junta de socis quan sigui necessari, especialment en el cas de sol·licituds de finançament que puguin tenir un impacte significatiu en l’empresa i en els drets dels socis.

Els nostres experts advocats i economistes a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

CategoryDret Mercantil
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies