En les últimes setmanes hem observat com se succeeixen les notícies relacionades amb les hipoteques i les seves qüestions problemàtiques com la falta de transparència de les clàusules terra, la qüestió de les despeses de formalització de les hipoteques i l’última a sorgir, la relativa a les clàusules de venciment anticipat.

Doncs bé, cal esmentar que la directiva 93/13 CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes signats amb consumidors, va establir el sistema de protecció per als consumidors. Ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la sentència de 26 de gener de 2017 reafirma el que s’ha dit en la directiva esmentada i estableix un criteri d’actuació en el qual el jutge s’hi ha de basar per considerar abusiva una clàusula de venciment anticipat.

Tot i que la justícia europea no ha declarat aquesta clàusula abusiva ‘per se’, sí que obre la porta al fet que els processos se suspenguin “durant anys”. 

Què és la clàusula de venciment anticipat?

És aquella clàusula que es troba plasmada en el préstec hipotecari, i que permet al prestador (particular, banc o entitat financera), donar per vençuda la totalitat del deute o préstec, amb anterioritat al termini acordat per a la seva devolució, al moment en què el deutor incompleix la seva obligació de pagament de part del capital o dels interessos del préstec.

En moltes hipoteques la clàusula de venciment anticipat estableix que, l’impagament d’una sola quota faculta al prestador per donar per vençut el préstec i exigir la devolució de la totalitat, a través precisament del procediment d’execució hipotecària.

Sentència del TJUE de 26 de gener de 2017 sobre la clàusula del venciment anticipat de les hipoteques

En l’assumpte C-421/14, que té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada pel Jutjat de Primera Instància n. 2 de Santander, mitjançant acte de 10 de setembre de 2014, rebut en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el 10 de setembre de 2014, el TJUE ha declarat abusiva la clàusula del venciment anticipat de les hipoteques, per la qual els bancs donaven ordre d’execució hipotecària si faltava algun pagament (normalment tres mesos).

El TJUE declara que l’apreciació del caràcter abusiu d’una clàusula de venciment anticipat per incompliment del deutor durant un temps limitat en un contracte de préstec hipotecari, està supeditada al caràcter essencial de l’obligació incomplerta i a la gravetat de l’incompliment en relació amb la durada i quantia del préstec.

D’aquesta forma, si algú amb una hipoteca no paga algunes quotes, prop de tres, la banca li podia reclamar el venciment de la totalitat de la hipoteca, al costat de la devolució dels interessos i provocar així el desnonament després d’una ordre d’execució. Ara, la justícia europea veu factible anul·lar el contracte si es troba aquesta clàusula, per la qual cosa obre la porta a la dació en pagament efectiva. Fins ara, diferents instàncies judicials havien declarat abusives aquestes clàusules, però deixaven un marge de fins a tres mesos per poder executar la hipoteca. Ara el TJUE demana més temps. A judici, el TJUE veu contrària a la legislació europea la llei hipotecària espanyola, ja que no permet garantir que els consumidors puguin aprofitar plenament el termini i, per tant, “exercitar efectivament els seus drets“. D’aquesta forma, les sentències judicials a Espanya tornen a deixar en posició d’inferioritat al consumidor enfront de la banca, i de nou és el TJUE qui posa de manifest aquesta situació, com ja va fer amb el Suprem per les clàusules terra.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies