jubilacion

Al BOE del 28 de desembre s’ha publicat el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2023, amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2023.

L’informem que al BOE del 28 de desembre s’ha publicat el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2023, amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2023.

D’acord amb el que es preveu en el títol IV de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023, aquest reial decret estableix una revaloració general de les pensions i altres prestacions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives de l’Estat, del 8,5%.

Les quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a 2023 són, conforme al reial decret, les següents:

Classe de pensió Titulars
Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys 13.526,80 10.963,40 10.406,20
Titular menor de seixanta-cinc anys 12.682,60 10.256,40 9.695,00
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa 20.290,20 16.445,80 15.610,00
Incapacitat permanent
Gran invalidesa 20.290,20 16.445,80 15.610,00
Absoluta 13.526,80 10.963,40 10.406,20
Total: titular amb seixanta-cinc anys 13.526,80 10.963,40 10.406,20
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 12.682,60 10.256,40 9.695,00
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys 8.082,20 8.082,20 8.012,20
Parcial del règim d’accidents de treball: titular amb seixanta-cinc anys 13.526,80 10.963,40 10.406,20
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars 12.682,60
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65% 10.963,40
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 10.256,40
Titular amb menys de seixanta anys 8.306,20
Classe de pensió Euros/any
Orfandat
Per beneficiari 3.353,00
Per beneficiari menor de divuit anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65% 6.592,60
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 8.306,20 euros/any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris.
Prestació d’orfandat
Un beneficiari 9.800,00
Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris 16.520,00
En favor de familiars
Per beneficiari 3.353,00
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes:
Un únic beneficiari amb seixanta-cinc anys 8.099,00
Un únic beneficiari menor de seixanta-cinc anys 7.632,80
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.953,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

Seguim a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] per resoldre qualsevol dubte.

CategoryLaboral
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies