És possible que estigui a punt de contractar a un treballador i, pensant en la seva empresa, no sàpiga molt bé quin contracte sigui el més adequat. Si la persona que vol contractar és menor de 30 anys, volem informar-los dels avantatges de fer-li un contracte per a la formació i l’aprenentatge, ja que ofereix a l’empresa l’oportunitat d’estalviar en costos salarials.

El contracte per a la formació i l’aprenentatge està destinat a afavorir l’accés a la primera ocupació dels joves. Un dels seus objectius és dotar d’una qualificació professional als treballadors en un règim que alterna la formació amb l’activitat laboral retribuïda en una empresa. L’activitat formativa s’emmarca en el sistema de formació professional per a l’ocupació (certificats de professionalitat) o en el sistema educatiu (títol de formació professional). Des del gener del 2016 la normativa estableix que la formació del contracte per a la formació i l’aprenentatge s’imparteixi de manera presencial o en línia.

Requisits dels treballadors:

 • Que no tinguin qualificació per a un contracte en pràctiques.
 • Entre 16 i 25 anys (menors de 30 anys fins que la taxa de desocupació se situï per sota del 15%.
 • Sense límit d’edat per a persones amb discapacitat, col·lectius d’exclusió social en empreses d’inserció i alumnes d’escoles taller, cases d’ofici tallers d’ocupació i programes d’ocupació formació.

Durada: mínim 1 any – màxim 3 anys (mínim 6 mesos per conveni col·lectiu).

Salari: no inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

Incentius per a l’empresa:

 • Reducció de les quotes empresarials al 100% per a empreses de menys de 250 treballadors i del 75% per a empreses de més de 250 treballadors. El Reial decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil estableix que en el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació.
 • Finançament de la formació: bonificacions en les quotes empresarials per un nombre d’hores equivalent als següents percentatges de la jornada laboral:

Treballadors

Anys del contracte

Primer any

Segon any

Tercer any

En general

25%

15%

15%

 • Bonificació addicional per finançar els costos de tutela de l’empresa, amb una quantia màxima d’1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne. En empreses de menys de 5 treballadors la quantia màxima podrà ser de 2 euros per alumne i hora de tutoria.

Si es transforma en indefinits durant 3 anys: 1500 € o 1800 € per a dones. En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació.

Beneficis per al treballador:

Reducció del 100% de la quota del treballador

Total protecció social

Desocupació

Qualificació professional

Distribució entre activitat laboral i activitat formativa

La jornada laboral es distribuirà segons els següents percentatges:

Activitat laboral

Activitat formativa

Primer any

75%

25%

Segon any

85%

15%

Tercer any

85%

15%

Aspectes formatius

L’activitat laboral exercida pel treballador en l’empresa haurà d’estar relacionada amb l’activitat formativa.

L’objectiu de la formació és la qualificació professional de les persones treballadores

Títols de formació professional de grau mitjà o superior

Certificats de professionalitat de nivell 1,2 i 3 de qualificació.

Podrà incloure formació complementària que estigui inclosa a el catàleg d’especialitats Formatives.

En el sistema de formació per a l’ocupació, es podrà impartir en modalitat presencial o teleformació als centres acreditats/inscrits.

En el sistema educatiu es podrà impartir en modalitat presencial o a distància.

L’activitat formativa del contracte per a la formació i l’aprenentatge serà autoritzada prèviament al seu inici pel servei públic d’ocupació competent. 

Costos de la formació i el seu finançament

  • Mitjançant bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social. 
  • Els costos finançables de la formació es calcularan segons els mòduls:
  • Modalitat presencial: costos hora / participant seran de 8 euros.
  • Modalitat a distància / teleformació: costos hora / alumne serà de 5 euros.
  • Bonificació addicional per tutela: quantia màxima d’1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne.
  • En empreses de menys de 5 treballadors, l’import de la quantia màxima anterior serà de 2 euros per alumne i hora.
  • Quantia màxima de les bonificacions que es podrà aplicar l’empresa serà la corresponent a un nombre d’hores equivalent al 25% de la jornada durant el primer any i al 15% durant el segon i tercer any. En el cas dels contractes els beneficiaris dels quals estiguin inclosos en el Sistema de Garantia Juvenil, l’import dels percentatges anteriors serà del 50% i el 25% respectivament.
  • El pagament als centres de formació acreditats o autoritzats, de titularitat privada, l’empresa abonarà mensualment al centre el cost de la formació, i es podrà aplicar per això les corresponent bonificacions en les quotes a la Seguretat Social. 
  • El centre emetrà a l’empresa factura mensualment especificant: nom del centre, representant, dades dels participants, formació realitzada, nombre d’hores de formació del mes liquidat i data de la factura.
  • El centre de formació, o l’empresa si escau, comunicaran al Servei Públic d’Ocupació Estatal, mitjançant el registre electrònic, totes les dades anteriors, periòdicament segons es va facturant, o dins del mes següent a la terminació de l’exercici pressupostari.

La formació complementària es podrà finançar a través del pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies