Li recordem que un treballador es troba en situació d’incapacitat permanent (IP) quan a causa de greus reduccions anatòmiques o funcionals veu disminuïda o anul·lada la seva capacitat per treballar. Per substituir els ingressos que es deixen de tenir perquè no pot treballar, es rep una prestació de la Seguretat Social.

Normalment s’accedeix a la IP després d’haver esgotat el termini màxim de la incapacitat temporal (IT) sense que s’hagi produït una curació o recuperació total de treballador.

Quins tipus o graus d’IP existeixen? 

Existeixen 4 graus d’incapacitat permanent, depenent de l’afectació que tingui el treballador per seguir treballant:

A) Incapacitat permanent parcial (IPP). Quan les seqüeles produeixen una disminució en el rendiment normal per a la seva professió habitual (la que exercia) que no sigui inferior al 33% i al temps no l’inhabiliti completament per realitzar-la.

B) Incapacitat permanent total (IPT). Inhabilita al treballador per a la realització de totes o de les tasques fonamentals de la seva professió habitual, sempre que es pugui dedicar a una altra de diferent.

C) Incapacitat permanent absoluta (IPA). Inhabilita per complet al treballador per qualsevol professió o ofici.

D) Gran invalidesa (GI). El treballador afectat per una incapacitat permanent i que necessiti l’assistència d’una altra persona per als actes més essencials de la vida. Aquesta situació afegeix un complement econòmic a la prestació per incapacitat que tingués reconeguda per pagar-se aquesta assistència.

Totes aquestes situacions són els anomenats graus de la incapacitat permanent. Són revisables, i és possible, en funció de l’evolució de la malaltia, passar d’un a un altre.

L’import de la prestació varia segons el grau

En el cas d’IPP, és una indemnització per un preu fix equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora que es va donar en la incapacitat temporal. 

Atenció. És compatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat laboral, tant per compte d’altri com per compte propi. És compatible amb el manteniment de la feina que s’estigués desenvolupant.

A la IPT li correspon un 55% de la base reguladora (basada a les seves últimes bases de cotització quan treballava). Aquest percentatge es pot incrementar en un 20% més per als més grans de 55 anys quan, per les seves circumstàncies, es presumeixi la dificultat d’obtenir ocupació en una activitat diferent de l’habitual.

A la IPA, li correspon el 100% de la base reguladora. 

La quantia de la pensió per gran invalidesa estarà formada per l’import de la pensió que correspongui per incapacitat permanent (total o absoluta), incrementada amb un complement destinat a remunerar a la persona que atengui al beneficiari.

Import del complement: serà el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el règim general al moment del fet causant, sigui quin sigui el règim en el qual es reconegui la pensió, i el 30% de l’última base de cotització del treballador corresponent a la contingència de la qual derivi la situació d’incapacitat permanent. En cap cas, aquest complement podrà tenir un import inferior al 45% de la pensió percebuda -sense el complement- pel treballador.

Preguntes freqüents sobre incapacitat permanent

A continuació, els relacionem algunes de les preguntes més freqüents plantejades a la Seguretat Social sobre la incapacitat permanent.

Beneficiaris / Requisits

Quantia

Compatibilitats / Incompatibilitats

Avaluació / Qualificació / Revisió

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies