FusterGüell | Advocats i Economistes

Els secrets empresarials són un dels actius immaterials de més rellevància per a les empreses. Fins ara, no obstant això, la seva protecció legal era bastant limitada i quedava normalment relegada a l’àmbit contractual.

Doncs bé, el Consell de Ministres ha rebut un informe del Ministre de Justícia sobre l’avantprojecte de Llei de secrets empresarials, que es troba en fase d’audiència i informació pública, per la qual es trasllada a l’ordenament jurídic espanyol una Directiva comunitària de 2010, la Directiva relativa a la protecció dels secrets comercials. La Llei està inclosa en el Pla Anual Normatiu 2018 del Govern.

Aquesta Directiva té per objecte harmonitzar la legislació en aquesta matèria dels Estats membres de la Unió i fomentar la competitivitat, en establir normes mínimes comunes en matèria de protecció dels titulars de secrets empresarials, enfront de la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites i enfront de l’explotació no consentida de mercaderies infractores.

I aborda el mandat de la Directiva UE 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials).

La norma modifica, simplificant-ho, el tenor de l’article 13 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, que passarà a remetre’s, en matèria de violació de secrets, al que es disposa en la legislació sobre protecció dels secrets empresarials. En la seva fase encara d’avantprojecte, està previst que la llei entri en vigor, una vegada aprovada, vint dies després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Quines novetats inclou? 

El marc jurídic es reforça amb mesures en tres aspectes:

  • Incorpora una sèrie de regles a fi de preservar el tractament confidencial de la informació que s’aporti o es generi en el procés i que pugui constituir secret empresarial.
  • Ofereix un marc normatiu perquè el demandant pugui preparar l’exercici de la seva acció. Es garanteix, així, el dret a la tutela judicial efectiva a través del desenvolupament de diligències de comprovació de fets, mesures per accedir a les fonts de prova en poder del futur demandat o de tercers i, si escau, de les seves mesures d’assegurament.
  • Incorpora regles singulars en matèria de mesures cautelars per assegurar l’eficàcia de la seva acció i evitar de manera immediata la revelació, ús o obtenció il·lícita del secret empresarial.

Entre altres novetats, destaca la protecció dels secrets empresarials que s’estén a les anomenades «mercaderies infractores», definides com aquells productes i serveis el disseny, característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització dels quals es beneficien de manera significativa de secrets empresarials obtinguts, utilitzats o revelats de forma il·lícita. També es regula les accions de defensa dels secrets empresarials, amb especial atenció a la indemnització de danys i perjudicis, que s’estén tant al seu contingut econòmic com a la facilitació del seu càlcul i liquidació.

L’avantprojecte estableix que la protecció dels secrets no s’estendrà a casos en els quals:

  • s’exerceixi legítimament la llibertat d’expressió i informació;
  • es descobreixi alguna activitat il·legal en defensa de l’interès general;
  • es descobreixin secrets a representants dels treballadors, en el marc de l’exercici legítim de les seves funcions; 
  • es protegeixi un interès legítim reconegut per la llei (per exemple subministrar informació a les autoritats administratives o judicials). 

També estableix que es vulnera un secret comercial quan sense consentiment del seu titular mitjançant pràctiques comercials deslleials s’hi accedeix, s’utilitza o es revela. Igualment, serà il·lícit explotar el secret quan s’accedeix al mateix mitjançant un acord de confidencialitat. La norma també contempla la vulneració indirecta del secret, per exemple, quan s’hi accedeix a través d’una persona que l’havia obtingut de forma il·lícita, en atenció a les circumstàncies del cas; quan s’explota, ofereix o produeix un producte que suposa una utilització il·lícita del secret, sempre que la persona hagués d’haver sabut que el secret empresarial s’havia obtingut de forma il·lícita.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies