Deudas morosos

La inclusió en un fitxer de morosos pot suposar un problema a l’hora de sol·licitar finançament, ja que moltes empreses (bancs, asseguradores, etc.) consulten aquests fitxers per comprovar la solvència dels seus possibles clients.

Com ja deu saber, un fitxer de morosos és un registre en el qual s’inclouen totes aquelles persones tant físiques com jurídiques que hagin incorregut en alguna mena d’impagament, restringint d’aquesta manera l’accés a qualsevol classe de finançament.

L’impagament de rebuts, préstecs o altres serveis prestats per empreses, ens pot generar l’entrada en aquests fitxers de morositat. En realitat, aquests fitxers no tenen una conseqüència activa sobre l’afectat, sinó únicament passiva. Si el morós decideix abandonar el camí del “mercat de crèdit”, és a dir si no vol tornar a demanar mai més finançament, l’entrada en aquests fitxers li pot arribar a ser indiferent. El difícil és precisament, allunyar-se del mercat de crèdit. Malgrat ser l’opció més sana i més recomanable, el problema és que sovint les persones es veuen forçades a entrar en aquest mercat del finançament. Pot ser per comprar un pis, un cotxe, accedir a un hotel amb targeta de crèdit, llogar un vehicle o una màquina.

El problema és que, en estar en aquests fitxers, mai no podrà llogar un pis, contractar una hipoteca o préstec, un telèfon a terminis, llogar un vehicle, signar un rènting o lísing, etc.

Entrem més detalladament a valorar que és un fitxer de morositat

Es tracta d’una llista utilitzada per les entitats de crèdit per a valorar qui és morós i qui no. Convé tenir en compte el “corporativisme” d’aquestes llistes, en el sentit que són finançades per les mateixes entitats de crèdit i per tant “s’hi deuen”. A pesar que cal donar-li el benefici del dubte a aquests fitxers, que actuaran conforme a dret, a vegades el particular pot trobar inconvenients a l’hora de sortir-ne.

Com arribem a un fitxer de morositat?

Ha d’existir un deute previ, vençut i exigible, impagat. A més, ha d’existir requeriment al deutor, i no pot ser d’antiguitat superior a 6 anys. Recordem que, pel pas del temps, concretament 5 anys, les persones surten del fitxer de morositat.

Quins fitxers de morositat existeixen?

Tenim el d’ASNEF EQUIFAX, que és el més comú. ASNEF té 270 associats, tots bancs i financeres i és una empresa amb cotització borsària en la borsa de Nova York. Per tant, és un gegant mundial finançat per les pròpies financeres. En aquest sentit és el “sergent mundial del crèdit”.

Badexcug, que conté informació d’impagaments, amb 230 entitats associades. El RAI, Registre d’Acceptacions Impagades, que només accepta impagaments superiors a 300 euros. FIM, fitxer d’inquilins morosos és per a impagaments de lloguers. Finalment tenim la CIRBE, del Banc d’Espanya, que és una entitat ultracorporativista, fins al punt d’intentar no esborrar els fitxers de morositat de persones que han vist el seu deute exonerat per mecanisme judicial.

Informació que conté el fitxer

La informació que ha de contenir és la relació de noms i domicilis que consten en el fitxer, resum de situació actual, quantia impagada, detall de deute impagat, evolució mensual en els últims 24 mesos, consultes realitzades en el fitxer, etc.

Accés als fitxers

L’accés a aquests fitxers és gratuït, tothom hi pot accedir per saber si hi consta i poder sortir-ne. Si hi consta, tal com hem comentat, pot no tenir accés a finançament.

Maneres de sortir de les llistes de morosos

Per sortir de les llistes de morosos podem: pagar el deute, negociar-lo, demostrar la seva inexistència, aconseguir el perdó a través de la segona oportunitat, o que prescrigui. Si el deute està sotmès a discussió judicial també ha de desaparèixer.

La Llei de segona oportunitat per  sortir de les llistes de morosos

Quant a la Llei de segona oportunitat, es pot sortir del fitxer si en finalitzar un procediment de concurs, existeix resolució judicial on se’t reconegui l’exoneració o perdó dels teus deutes. És necessari que et sigui perdonat el deute per la qual se’t va incloure.

Reclamació

Si l’han inclòs en un fitxer de manera il·legítima, pot demandar al fitxer i a l’inscriptor. Si la inclusió és incorrecta, és possible reclamar judicialment una indemnització pels danys i perjudicis causats per vulnerar el teu dret a l’honor en donar publicitat a les seves dades personals com a morós.

Seguim a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69].

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies