L’Agència Tributària estableix quin és el procediment excepcional per a l’obtenció de NIF per entitats de forma no presencial durant la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Per facilitar la gestió de l’obtenció d’un NIF provisional durant el temps que es mantingui l’estat d’alarma, s’ha desenvolupat un sistema que permet prestar el servei als ciutadans, sense necessitat que hagin d’efectuar la gestió presencialment ni vegin minvades les garanties exigides per la norma.

La presentació de la sol·licitud d’assignació de NIF provisional a entitats sense exigir la seva personació en una oficina, s’admetrà en el registre electrònic de l’Agència Tributària, en el tràmit creat a l’efecte a la seva seu electrònica.

Fent clic en aquest enllaç “Presentació”, s’accedeix a la pantalla que es reprodueix a continuació, en la qual caldrà seleccionar l’opció “Sol·licitud d’assignació de NIF a entitat“.

Un cop accedit al tràmit i amb l’objectiu d’assegurar una adequada identificació del tràmit haurà d’emplenar el camp “Assumpte” amb el literal següent: “Sol·licitud d’assignació de NIF provisional”, segons es mostra a continuació:

DADES DEL TRÀMIT

Tràmit: G3229 – Sol·licitud d’assignació de NIF a entitat.

Procediment: G322 – Cens d’empresaris, professionals i retenidors – Declaració censal d’alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada. (mod. 036 i 037).

El presentador de la sol·licitud s’ha d’identificar utilitzant el seu certificat electrònic reconegut, que haurà de disposar a aquest efecte d’un NIF donat d’alta en el cens d’obligats tributaris. La presentació es pot dur a terme pels següents conceptes:

  • En nom propi, en qualitat de “interessat”. La presentació la pot fer el representant o qualsevol altra persona (no es valida).
  • A “representació de tercers”, en qualitat de “representant”. Com a NIF de l’interessat el NIF del representant / col·laborador social (no es valida) que realitzi la presentació.

En l’apartat de la mateixa pantalla “Documentació que s’annexa” el presentador ha d’incorporar com a documentació en el camp “Tipus de document” -on triarà la veu “200 Altres documents” -, la predeclaració del model 036 (esborrany de l’M036) i la documentació complementària que correspongui (acord de voluntats, escriptura pública de constitució de l’entitat o document que acrediti l’existència de l’entitat, identificació de la representació legal i la seva acreditació), segons es pot veure a continuació.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ANNEXA

Com a descripció del document s’utilitzarà el nom del fitxer annexat.

A aquest efecte a la mateixa pantalla hi ha l’opció Afegir fitxers.

Un cop efectuat aquest tràmit, es genera un expedient electrònic de registre associat al presentador en el primer cas, o a l’interessat en el segon, en funció del concepte amb el qual s’hagi efectuat la presentació.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies