Avui dia és habitual que les empreses disposin de sistemes per situar a cada moment, als seus treballadors, veure la ruta que han seguit, quant temps han dedicat a cada parada, etc. I per a això n’hi ha prou que disposi d’un simple telèfon mòbil amb GPS.

Doncs bé, si vostè vol instal·lar un sistema de GPS als cotxes d’empresa que utilitzen els seus treballadors per controlar que compleixin amb les seves obligacions, sàpiga que és vàlid sempre que es limiti a controlar l’acompliment dels seus treballadors durant la seva jornada i els hagi informat prèviament.

Cal recordar que l’Estatut dels Treballadors estableix que l’empresari podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment per part del treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana i tenint en compte la capacitat real dels treballadors disminuïts, si escau.

Tingui en compte el següent: 

  • Informe als seus treballadors amb caràcter previ sobre la instal·lació del GPS. Amb això evitarà que l’acomiadament posterior es declari improcedent (o que es revoqui la sanció).
  • Comuniqui quina és la finalitat que persegueix amb la instal·lació d’aquest sistema i quin serà el tractament de les dades que n’obtingui (en aquest cas, controlar les obligacions laborals dels treballadors i vetllar per la seguretat del vehicle). Indiqui també que la informació obtinguda amb el sistema GPS es podrà utilitzar per a la imposició de mesures disciplinàries.
  • Si els vehicles romanen a la disposició dels seus empleats fora de la jornada laboral, els sistemes de GPS s’hauran de desactivar. Això per evitar intromissions il·legítimes en la seva vida personal.

Protecció de dades

Tingui present també el compliment de la normativa sobre protecció de dades. L’accés a les dades de geolocalització es considera un tractament de dades de caràcter personal i per tant és necessari complir la normativa de protecció de dades. Es considera dada de geolocalització  qualsevol dada tractada en una xarxa de comunicacions electròniques que indiqui la posició geogràfica de l’equip terminal de l’usuari d’un servei de comunicacions electròniques disponible per al públic”.

L’existència d’aquesta legitimació d’instal·lació de GPS en els cotxes d’empresa, sense necessitat que el treballador presti consentiment previ, no exclou el compliment del deure d’informar conforme a la Llei de protecció de dades, a més de la inscripció del corresponent fitxer, i compliment de la resta de la normativa de protecció de dades, ja que aquesta informació conté dades personals, el fitxer ha d’estar declarat en el registre general de protecció de dades de l’Agència Estatal de Protecció de dades (AEPD).

Segons l’article 6.1 de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) el tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment inequívoc de l’afectat, tret que la Llei disposi alguna altra cosa. L’apartat 2 de l’esmentat article 6 precisa que no serà necessari el consentiment quan el tractament de dades es refereixi a les parts d’un contracte o precontracte d’una relació negocial, laboral o administrativa i siguin necessaris per al seu manteniment o compliment.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies