Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Setembre

Fins al 20 de setembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol i agost 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Agost 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juliol i agost 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Juny 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Agost 2022. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583
 • Segon quadrimestre 2022. Autoliquidació: 587

Impost sobre les transaccions financeres

 • Agost 2022: 604

Fins al 30 de setembre

IVA

 • Any 2021. Sol·licitud de devolució de l’IVA suportat: 360,361
 • Agost 2022. Autoliquidació: 303
 • Agost 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Agost 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Octubre

Fins al 20 d’octubre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Setembre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Juliol 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2022. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Setembre 2022. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2022: 589

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre 2022: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Setembre 2022: 604

Fins al 31 d’octubre

IVA (impost sobre el valor afegit)

 • Setembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Setembre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Tercer trimestre 2022. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon i tercer trimestre 2022: 179

Número d’identificació fiscal

 • Tercer trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre 2022: 235

Compte corrent tributari

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2023: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”.

Impostos sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre 2022: 490

Si necessites qualsevol gestió addicional no dubtis en contactar amb els nostres professionals a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] perquè el puguem ajudar.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies