Obligacions fiscals

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre i novembre. 

Octubre

Fins al 20 d’octubre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Setembre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Juliol 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2022. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Setembre 2022. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2022: 589

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre 2022: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Setembre 2022: 604

Fins al 31 d’octubre

IVA (impost sobre el valor afegit)

 • Setembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Setembre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Tercer trimestre 2022. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon i tercer trimestre 2022: 179

Número d’identificació fiscal

 • Tercer trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre 2022: 235

Compte corrent tributari

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2023: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”.

Impostos sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre 2022: 490

Novembre

Fins al 7 de novembre

Renda

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2021, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 21 de novembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Octubre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Agost 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Octubre 2022. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Octubre 2022: 604

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2022. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Octubre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

 • Any 2021: Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Impostos mediambientals

 • Any 2021. Autoliquidació: 583
 • Any 2022: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

Seguim a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

CategoryFiscal
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies