FusterGuell Advocats Granollers

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Febrer

Fins al 13 de febrer

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Gener 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de febrer

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Número d’identificació fiscal

 • Quart trimestre 2022. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2022. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2022: 346

Impost sobre les primes d’assegurança

 • Gener 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Novembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2023: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Imposto especial sobre l’electricitat

 • Gener 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Quart trimestre 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583
 • Gener 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost sobre les transaccions financeres

 • Gener 2023: 604

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2023: 796

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2023: 798

Fins al 28 de febrer

IVA

 • Gener 2023. Autoliquidació: 303
 • Gener 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Gener 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Gener 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Any 2022: 159

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Any 2022: 170

Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini

 • Any 2022: 280

Declaració anual d’operacions amb tercers

 • Any 2022: 347

MARÇ

Fins al 13 de març

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Febrer 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de març

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Febrer 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Desembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Febrer 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Febrer 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost especial sobre les transaccions financeres

 • Febrer 2023. Grans empreses: 604

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2023. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Any 2022. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Comprendrà les operacions realitzades des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2022.

Fins al 31 de març

IVA

 • Febrer 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2022: 189

Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

 • Any 2022: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles

 • Any 2022: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Any 2022: 720

Impost sobre hidrocarburs

 • Any 2022. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2022. Relació anual de quilòmetres realitzats

Els nostres experts advocats i economistes a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies