hacer la renta con FusterGuell

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

ABRIL

Des de l’11 d’abril fins al 30 de juny

Renda i patrimoni

 • Presentació per Internet de les declaracions de renda 2022 i patrimoni 2022

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

Fins al 12 d’abril

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 d’abril

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Primer trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Març 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Gener 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2023: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Març 2023. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2022. Autoliquidació anual: 560

Impostos mediambientals

 • Març 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587
 • Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23
 • Any 2022. Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació anual i pagament fraccionat: 589

Impost especial sobre el carbó

 • Primer trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Març 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 1P 2023: 793

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Primer trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

MAIG

Fins al 2 de maig

IVA

 • Març 2023. Autoliquidació: 303
 • Març 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Número d’identificació fiscal

 • Primer trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre 2023: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Primer trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Primer trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Des del 5 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de renda 2022

Fins al 12 de maig

INTRASTAT – Estadística comerç intracomunitari

 • Abril 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de maig

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Febrer 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2023: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Abril 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Abril 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583

Impostos sobre les transaccions financeres

 • Abril 2023: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2023. Autoliquidació: 303
 • Abril 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua

 • Any 2022: 289

Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques

 • Any 2022: 290

Els nostres experts advocats i economistes a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

CategorySense categoria
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies