FusterGuell Advocats Granollers

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol del 2023. Per qualsevol dubte o consulta seguim a la seva disposició.

JUNY

Des de l’1 al 30 de juny

Presentació en les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de renda 2022

Fins al 12 de juny

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Maig 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Maig 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Març 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Maig 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Maig 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica. Pagament fraccionat 2022: 584

Imposto sobre les transaccions financeres

 • Maig 2022: 604

Fins al 27 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2022 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2022 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • IRPF. Declaració del règim especial de tributació per a treballadors desplaçats 2022: 151

IVA

 • Maig 2023: Autoliquidació: 303
 • Maig 2023: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2023: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Maig 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Març 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’estat per a contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent

 • Any 2022: 282

JULIOL

Fins al 12 de juliol

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juliol

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2023: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juny 2023. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juny 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació 587
 • Segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juny 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 2P 2023: 793

Fins al 25 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària

 • Any 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 31 de juliol

IVA

 • Juny 2023. Autoliquidació: 303
 • Juny 2023. Grup d’entitats. Model individual: 322
 • Juny 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Juny 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2022: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2023: 410

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2023: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (pendent d’aprovació)

 • Any 2022: 718

Per veure les obligacions fiscals de maig i juny poden visitar aquest altre article del blog.

Si necessita qualsevol gestió addicional del departament fiscal de Granollers no dubti en contactar amb els nostres professionals a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69].

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies