FusterGuell Advocats Granollers

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol – agost. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JULIOL

Fins al 12 de juliol

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juliol

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2023: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juny 2023. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juny 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació 587
 • Segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juny 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 2P 2023: 793

Fins al 25 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària

 • Any 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 31 de juliol

IVA

 • Juny 2023. Autoliquidació: 303
 • Juny 2023. Grup d’entitats. Model individual: 322
 • Juny 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Juny 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2022: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2023: 410

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2023: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes

 • Any 2022: 718

AGOST

Fins al 14 d’agost

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juliol 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 21 d’agost

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juliol 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2023: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juliol 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juliol 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juliol 2023: 604

Fins al 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2023. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juliol 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 d’agost

IVA

 • Juliol 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Si necessita qualsevol gestió addicional del departament fiscal de Barcelona no dubti en contactar amb els nostres professionals a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69].

CategoryFiscal
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies