Durant els últims mesos s’ha parlat de les diferents novetats que el Govern tenia intenció d’aplicar en matèria social i finalment, aquests canvis s’han dut a terme i us els expliquem en detall a continuació:

 • Exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de 50 treballadors o més
 • Les empreses de 50 a 100 persones treballadores tindran un termini de tres anys per aprovar plans d’igualtat
 • Quan una empresa amb almenys 50 treballadors, tingui de mitjana, diferències a les retribucions d’un sexe a l’altre en un 25% o més, l’empresari haurà d’incloure en el Registre salarial una justificació de la diferència i justificar que correspon a motius no relacionats amb el sexe de les persones i que s’aposta pel treball en igual valor.
 • S’equiparen els permisos per naixement de fills
  • 2019: el progenitor no biològic gaudirà de permís de 8 setmanes
   • Les 2 primeres setmanes s’hauran de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part.
   • La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a 4 setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.
  • 2020: el progenitor no biològic gaudirà de permís de 12 setmanes
   • Les 4 primeres setmanes les gaudirà de forma ininterrompuda immediatament després del part.
   • La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a 2 setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.
  • 2021: cada progenitor gaudirà d’un període igual de suspensió de 16 setmanes, incloent les 6 setmanes de permís obligatori.
 • Nova prestació per la cura de lactants: es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball en ½ hora, quan els dos progenitors treballin, per a la cura del lactant des de que compleixi 9 mesos fins als 12 mesos d’edat.
  • Aquesta prestació s’equipara a un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per la prestació de la IT de contingències comuns, i s’extingirà quan el/la menor compleixi 12 mesos.
 • Autònoms: durant els períodes de descans per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc d’embaràs o risc durant la lactància, sempre que aquests períodes tinguin una duració de mínim un mes, li serà d’aplicació una bonificació del 100% de la quota d’autònoms.
 • Les treballadores que havent cessat la seva activitat per naixement de fill/filla, i tornin a realitzar una activitat per compte pròpia dintre dels dos anys immediatament següents a la data efectiva del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comuns i contingències professionals es fixarà amb 60€/mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la reincorporació, sempre que optin per cotitzar la base mínima.
  • Les treballadores que optin per una base de cotització superior a la mínima, se’ls hi aplicaria una bonificació del 80% sobre la cotització per contingències comuns.
 • Cuidadors no professionals: es posa en valor la figura del cuidador no professional de persones en situació de dependència, que en moltes ocasions es veuen obligades a abandonar el seu lloc de treball, i per tant interrompre la seva carrera i cotització a la TGSS, per cuidar a una persona dependent. Es recuperen les quotes del conveni especial en aquestes situacions.
 • Subsidi atur per majors de 55 anys:
  • Reducció de l’edat d’accés de 55 a 52 anys
  • S’incrementa la duració del subsidi màxim fins al compliment de l’edat ordinària de jubilació
  • S’elimina la consideració de les rentes d’unitat familiar par accedir al subsidi
  • S’incrementa la quantia de la cotització per contingències de jubilació durant la percepció del subsidi del 100% al 125% del topall mínim
  • S’eliminen els percentatges aplicables a l quantia del subsidi quan es provingui d’un treball a temps parcial
 • Increment de l’assignació econòmica per fill a càrrec dels 341€ anuals als 588€ anuals, en el cas de famílies en situació de pobresa severa
 • Increment de les quanties mínimes de la pensió contributiva per incapacitat permanent total per menors de 60 anys.
 • Treballadors que al 2018 han realitzat un mínim de 55 jornades reals cotitzades, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat al 2019 una reducció del 14,6%.
 • A partir del dia 61 de la incapacitat temporal, les mútues o l’ INEM, abonaran les cotitzacions dels treballadors autònoms, amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat.
 • Bonificacions de transformació de contractes eventuals en indefinits en el règim agrari:
  • Treballadors del grup 1 de cotització que tinguin una base de cotització inferior a 1800€/mensuals: bonificació de 40€/mensuals – i de 53,33€/mensuals si són dones.
  • Treballadors del grup 1 de cotització que cotitzin per jornades reals cotitzades i amb una base diària inferior a 81€: bonificació de 2€/dia, -i de 2,66€/dia si són dones.
  • Treballadors enquadrats entre els grups de cotització 2 i 11, amb una base de cotització inferior a 1.800€, s’adequarà la bonificació topall de 88,15€/mes, -i de 58,77€/mes en el cas de dones.
 • Bonificació per aturats de llarga duració:
  • Persones inscrites a l’atur durant 12 mesos dels últims 18
  • S’haurà de mantenir el treballador/treballadora contractat durant mínim 3 anys
  • Bonificació mensual de la quota empresarial de la Seguretat Social de 108,33€/mensuals per treballador durant 3 anys.
  • En el cas de contractar dones, les bonificacions s’eleven a 125€/mensuals durant 3 anys.
 • Bonificacions als fixes discontinus en el sector del turisme, comerç i hostaleria. Es mantenen els incentius pels mesos de febrer, març i novembre perllongant un any més des de 01/01/2019 fins al 31/12/2019.
 • Obligació a les empreses d’implantar un sistema de còmput de jornada laboral efectiva als treballadors/es. Mitjançant normativa europea s’imposa l’obligació a partir del dia 12/05/2019 de portar el control horari de tots els treballadors i treballadores (fins ara només els que tenien jornada parcial i/o feien hores extres).
  • L’empresa ha de garantir el registre diari de la jornada a partir d’aquest dia
  • Ha d’incloure l’horari concret de l’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador/-a.
  • Les empreses que comptin amb representants dels treballadors, mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa, prèvia consulta amb els representats dels treballadors, organitzarà i documentarà aquest registre.
  • Obligació de conservar registres durant 4 anys.

Per qualsevol dubte o aclariment, el departament laboral resta a la vostra disposició.

CategoryLaboral, Twitter
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies