Gestoria laboral granollers

Les pensions no contributives de jubilació i invalidesa i els perceptors de l’ingrés mínim vital (IMV) mantenen l’increment extraordinari del 15% que es va aprovar el mes de juliol passat. Recordi que la quantia de l’IMV per al beneficiari individual o la unitat de convivència és la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos d’aquestes persones.

La pàgina web de la Seguretat Social ha informat sobre quanties i altres novetats de l’IMV en 2023, recordant que enguany les pensions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, i les pensions de classes passives, inclòs l’import de la pensió mínima, s’han revalorat un 8,5%, que és la inflació mitjana de l’any anterior.

Les pensions no contributives de jubilació i invalidesa i els perceptors de l’ingrés mínim vital (IMV) mantenen l’increment extraordinari del 15% que es va aprovar el mes de juliol passat. Recordi que la quantia de l’IMV per al beneficiari individual o la unitat de convivència és la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos d’aquestes persones.

Així, per a 2023 les quanties fixades de la renda garantida de l’IMV en virtut del tipus d’unitat de convivència són:

Quanties de la renda garantida en 2023. Unitat no monoparental
Unitat de convivència Euros / any Euros / mes
Un adult 6.784,44 565,37
Un adult i un menor 8.819,88 734,99
Un adult i dos menors 10.855,20 904,60
Un adult i tres menors 12.890,52 1.074,21
Un adult i més de tres menors 14.925,96 1.243,83
Dos adults 8.819,88 734,99
Dos adults i un menor 10.855,20 904,60
Dos adults i dos menors 12.890,52 1.074,21
Dos adults i més de dos menors 14.925,96 1.243,83
Tres adults 10.855,20 904,60
Tres adults i un menor 12.890,52 1.074,21
Tres adults i més de dos menors 14.925,96 1.243,83
Quatre adults 12.890,52 1.074,21
Quatre adults i un menor 14.925,96 1.243,83
Altres 14.925,96 1.243,83
Quanties de la renda garantida en 2023. Unitat monoparental
Unitat de convivència Euros / any Euros / mes
Un adult i un menor 10.312,44 859,37
Un adult i dos menors 12.347,76 1.028,90
Un adult i tres menors 14.383,20 1.198,60
Un adult i quatre menors o més 16.418,52 1.368,21
Quanties de la renda garantida en 2023. Unitat monoparental. Progenitors, avis, guardadors o acollidors, un d’ells tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
Unitat de convivència Euros / any Euros / mes
Dos adults i un menor 12.347,76 1.028,98
Dos adults i dos menors 14.383,20 1.198,60
Dos adults i tres menors o més 16.418,52 1.368,21

Incentiu a l’ocupació

Amb l’inici de l’any 2023 ha entrat en vigor l’incentiu a l’ocupació, que reforça el conjunt de polítiques que componen l’IMV i que s’orienta al fet que el beneficiari que s’incorpori al mercat de treball o augmenti el nombre d’hores d’ocupació, en el cas que ja estigui treballant, vegi garantida que la seva renda disponible sigui superior a la que hauria tingut sense incentiu, amb un increment que es va atenuant a mesura que els rendiments del treball augmenten.

Aquest mecanisme no és una prestació nova i independent de l’IMV; per tant, els preceptors no han de sol·licitar-la a part, sinó que es calcula d’ofici. S’activa quan es revisa l’IMV, i només en el cas que hi hagi canvis en els ingressos del treball perquè s’hagi trobat una ocupació o hagin millorat les condicions que es tenien.

Abogados y economistas a su disposición a través del formulario de contacto o el teléfono [+34 93 860 02 69] para solucionar todas sus dudas.

CategoryLaboral
Tags
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies