L’informem que amb efectes des del passat 1 de gener del 2018, s’ha introduït en el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, un nou procediment d’autoliquidació per als supòsits d’adquisicions d’un gran nombre de béns mobles a particulars per part d’empresaris o professionals de manera continuada en el temps. 

Compra a particulars de béns mobles en una quantitat superior a 100 adquisicions mensuals

En concret, quan els adquirents siguin empresaris o professionals que adquireixin regularment a particulars qualsevol tipus de béns mobles, per desenvolupar la seva activitat econòmica, en una quantitat superior a 100 adquisicions mensuals, podran autoliquidar totes les adquisicions de cada mes complet, sempre que l’import individual de cada adquisició no superi 1.000 euros, presentant la documentació corresponent a totes elles i autoliquidant en un sol imprès, en el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’últim dia del mes que es liquidi, i ingressant la suma de les quotes corresponents a totes les adquisicions d’aquest mes.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies