S’ha aprovat l’Ordre Ministerial que defineix els criteris per a avaluar quines empreses poden acollir-se als beneficis i especialitats descrits en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents i les mesures necessàries per a la seva certificació o pèrdua. Veiem la certificació startup;

Al BOE del dia 21 de juliol s’ha publicat l’Ordre PCM/825/2023, de 20 de juliol, per la qual es regulen els criteris i el procediment de certificació d’empreses emergents que donen accés als beneficis i especialitats reconegudes en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, i que va entrar en vigor el dia 22 de juliol de 2023, i des d’aquest moment l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) va obrir la finestreta per a sol·licitar aquesta certificació.

Les empreses emergents o tenen l’opció d’obtenir una certificació que doni suport a la seva solidesa i viabilitat.

Per a poder obtenir la certificació, l’interessat primer s’ha de registrar al portal del client d’ENISA. Un cop fet, ha de fer clic en “certificacions” i després, a “emplenar formulari”.

La Llei 28/2022 reconeix a ENISA, dependent de la Direcció General d’Indústria i PIME del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, com l’entitat encarregada d’atorgar la certificació d’empresa emergent a tota persona jurídica que compleixi, entre altres, els següents requisits descrits en la Llei:

 • Ser empresa de nova creació o d’un màxim de cinc anys des de la seva constitució i de set anys en el cas del sector de biotecnologia, energia, industrial, entre altres.
 • Tenir seu social o establiment permanent a Espanya.
 • Tenir un percentatge majoritari de la plantilla amb contracte a Espanya.
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora i escalable.
 • No cotitzar en un mercat regulat ni haver distribuït dividends.
 • No arribar a un volum de negoci superior als deu milions d’euros.

La certificació és un procediment necessari per a poder acollir-se als beneficis fiscals i socials establerts en la Llei d’empreses emergents.

L’Ordre Ministerial recull els criteris d’avaluació del caràcter d’emprenedoria innovadora.

 1. Les despeses en R+D+I tecnològica representin, almenys, un 15% respecte de les despeses totals de l’empresa durant els 2 exercicis anteriors, o, en l’exercici anterior quan es tracti d’empreses de menys de dos anys.
 2. Que l’empresa sol·licitant hagi estat beneficiària d’inversió, finançament o ajut públics per al desenvolupament de projectes d’R+D+I o d’emprenedoria innovadora en els últims tres anys sense haver sofert revocació per incorrecta o insuficient execució de l’activitat finançada.
 3. Que l’empresa disposi d’un informe motivat emès pel Ministeri de Ciència i Innovació, respecte al seu alt grau d’innovació.
 4. Que l’empresa acrediti gaudir de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per tenir contractat personal investigador.
 5. Que l’empresa disposi d’un Segell Pime Innovadora concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació.
 6. Que l’empresa disposi de Certificació de Jove Empresa Innovadora emesa per AENOR (EA0043) o de Certificació de Petita o microempresa Innovadora emesa per AENOR (EA0047) o certificació conforme a la norma UNE 166.002-Sistemes de gestió de la R+D+I.

En cas de no complir cap dels criteris esmentats anteriorment, l’entitat certificadora avaluarà el caràcter d’emprenedoria innovadora tenint en compte si l’empresa sol·licitant compleix algun dels aspectes següents:

 1. La presència d’innovació tecnològica, sigui en desenvolupament o explotació, i que pugui estar protegida per drets de propietat industrial (queden exclosos marques i noms comercials) o altres drets com a programari o know-how protegits, tots ells relacionats amb el model de negoci de l’empresa sol·licitant. Es podrà sol·licitar l’emissió d’un informe potestatiu a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per a l’avaluació d’aquest aspecte.
 2. La presència d’innovació en productes, processos, serveis o models de negoci.

Per a més informació:

https://www.enisa.es/es/certifica-tu-startup/info/proceso-de-certificacion

Font: https://paeelectronico.es/

Seguim a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies