La nova Llei 9/2017 de contractes del sector públic, que trasllada a l’ordenament jurídic espanyol diferents directives europees, i que entrarà en vigor quatre mesos després de la seva publicació en el BOE, és a dir, el 9 de març de 2018, amb algunes excepcions, inclou entre els seus objectius la simplificació dels tràmits i amb això, aconseguir una menor burocràcia per als licitadors i millor accés per a les PIMES. A més, entre les novetats que inclou, volem destacar que hi haurà més control de la morositat, la qual cosa suposa un alleujament per a les PIMES que proveeixen béns o serveis a les empreses que treballen per a les administracions públiques, ja que els blinda enfront de la morositat que sofreixen, sobretot per part de les grans constructores.

Subcontractistes. Lluita contra la morositat

Com a mesures en benefici de les PIMES, s’inclouen en aquest text legal les mesures que ja apareixien en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, amb el que passen a estar compreses dins del seu àmbit natural d’aplicació; i es fa un pas més enllà en establir-se l’obligació per a l’òrgan de contractació, en els contractes que més freqüentment acudeixen a la subcontractació, com són els de obres i de serveis d’un determinat import, de comprovar l’estricte compliment dels pagaments que el contractista principal fa al subcontractista, així com el règim més rigorista que pel que fa als terminis de pagament ha de complir tant l’administració com el contractista principal, amb la finalitat d’evitar la xacra de la morositat que pesa sobre les administracions públiques.

Per facilitar aquestes mesures s’estableix: 

  • Que les empreses que treballin per a les administracions no podran incomplir el termini legal de pagament als subcontractistes, que ascendeix a 60 dies, per a això se’ls obligarà a dipositar cada factura en un registre electrònic. Actualment, les constructores que resulten adjudicatàries d’obres públiques solen incomplir el termini de pagament legal als subcontractistes, que ascendeix a 60 dies.
  • S’elimina la possibilitat de pactar entre les parts terminis de pagament diferents dels legals. A més, impossibilita que les administracions certifiquin les obres en més 30 dies, sense excepcions.
  • Amb la nova llei s’estableix com a punt d’inici del còmput dels terminis de pagament la data de lliurament del bé o prestació del servei. Això ja ho trobàvem estava en la Llei de morositat, però no es complia en la construcció, ja que les administracions posaven el comptador a zero quan certificaven les obres, almenys un mes després que comencessin.
  • S’introdueix el sistema de factura electrònica obligatòria i registre electrònic únic per al conjunt de la cadena de contractació pública, la qual cosa permetrà acreditar la data en la qual es presenten les factures pel subcontractista al contractista de forma inequívoca i sense interpretació possible.

Millores més rellevants que introdueix la nova Llei de contractes del sector públic contra la morositat

Terminis de pagament: eliminació de la possibilitat de pactar entre les parts terminis diferents dels legals, en funció del mitjà de pagament; no es permet pactar terminis superiors a l’establert per la llei.

Termini màxim d’aprovació de certificacions: màxim 30 dies, sense excepcions.

Còmput dels terminis d’entrega: la data d’entrega del bé o prestació del servei.

Subcontractació: possibilitat de pagaments directes als subcontractistes, sempre que es contempli en els plecs de contractació; la comprovació dels pagaments dels contractistes als subcontractistes és obligatòria per part de l’administració, en determinats casos; i s’elimina la possibilitat de pactar terminis superiors als legals entre el proveïdor i el subcontractista.

Factura electrònica i registro electrònic únic: comprèn tota la cadena de contractació.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies