Entre els diferents instruments financers que ens ajuden a evitar problemes de tresoreria trobem el confirming. El pagament a proveïdors, o més conegut com confirming, és un servei que ofereixen les entitats que consisteix a gestionar els pagaments d’una empresa als seus proveïdors amb la possibilitat que el creditor cobri les factures abans del seu venciment.

Aquest servei s’ofereix per pagar les factures amb anterioritat al seu venciment o per obtenir finançament, sent freqüent el seu ús en empreses que tenen diversificats els seus proveïdors, desitgen posposar-ne el pagament, o tenen un sistema de pagaments complex.

El confirming es podria definir com l’instrument de finançament oposat al factoring. Es tracta d’una fórmula financera a través de la qual una empresa contracta a una societat financera perquè sigui aquesta qui s’encarregui de la gestió dels seus pagaments a proveïdors. En aquesta operació, destaca per sobre de tot l’oferiment a aquests proveïdors d’una línia de finançament que els permeti cobrar amb antelació les seves factures, prèvia deducció dels interessos corresponents.

El proveïdor cobrarà abans, i comptarà amb la liquiditat necessària per seguir creixent. L’empresa pagadora comptarà amb una millor imatge enfront dels seus proveïdors, en presentar-se enfront d’ells com una societat solvent que paga fins i tot abans de l’establert.

  • Mitjançant el confirming, l’entitat avala el pagament al proveïdor amb l’empresa pagadora, equival a un pagament certificat. L’entitat obrirà una línia de crèdit contra confirming amb un límit determinat i s’encarregarà de les gestions de pagament dels proveïdors, per les quals cobrarà comissions i despeses, així com els interessos pactats en la pòlissa de crèdit per les disposicions efectuades per al pagament als proveïdors.
  • L’entitat remetrà una carta al proveïdor posant a la seva disposició l’import de la factura i donant-li l’opció de cobrar-la al seu venciment o anticipadament en les condicions que l’empresa pagadora hagi pactat amb l’entitat i podrà cobrar al proveïdor una comissió per la bestreta i uns interessos en funció del temps transcorregut des de l’abonament de la bestreta i la data de venciment de la factura.

Com funciona?

L’empresa que paga envia al banc un fitxer electrònic amb les ordres de pagament als seus proveïdors, perquè el banc les executi arribat el venciment.

El banc notifica als proveïdors que en el venciment rebran el cobrament de l’import que se’ls deu. I, a més, els ofereix la possibilitat d’anticipar el cobrament pagant unes comissions i interessos que s’indiquen en la mateixa notificació. A continuació, el banc anticipa l’import de les factures als proveïdors que ho sol·liciten. I al venciment carrega els nominals a l’ordenant i executa la resta de pagaments dels proveïdors que no han sol·licitat la bestreta.

Existeixen diferents models d’acord per a aquests serveis sempre en funció del període de temps en el qual es produeix l’abonament de les factures, serien els següents:

Confirming simple

En aquest cas l’abonament de l’emissor al banc gestor es produeix el mateix dia del venciment de la factura. És important tenir en compte que les entitats financeres consideren venciments mitjans ponderats, ja que gestionar el pagament de remeses compostes per més d’una factura i poden arribar a tenir venciments diferents.

Confirming d’inversió

En aquest cas l’abonament de l’emissor a l’entitat financera es produeix abans del venciment de les factures, es dedueix del pagament de l’import en concepte de descompte financer a favor de l’emissor (equivalent a interessos).

Confirming de finançament

En aquest cas l’abonament de l’emissor a l’entitat financera es produeix posteriorment al venciment de les factures. Això afegeix al pagament un import sempre en concepte d’interessos de finançament, i es constitueix l’opció en el model en què s’ofereix finançament a l’emissor.

Avantatges del confirming

Per a l’empresa que paga mitjançant confirming, té l’avantatge que simplifica la seva gestió administrativa (ja que el banc és qui s’encarrega d’executar els seus pagaments).

Els principals avantatges per a l’empresa que contracta el confirming són:

  • Estalvi administratiu. Eliminació de gestions administratives relacionades amb la gestió de pagaments a proveïdors. L’empresa financera serà l’encarregada de pagar les factures a temps, per la qual cosa l’empresa pagadora no ha de dedicar recursos a aquestes funcions.
  • Millor negociació. En millorar la seva posició negociadora enfront dels proveïdors, podran beneficiar-se de descomptes per ràpid pagament.
  • Més liquiditat.  Despeses financeres deduïbles en l’impost sobre societats
  • Més seguretat. Atorga als proveïdors seguretat financera, que garanteix la cadena de subministrament del client. El client sap que els seus proveïdors no tindran problemes de tresoreria, la qual cosa li assegura que la cadena de producció no es pararà per la falta de finançament dels subministradors.
  • CIRBE. A més, la bestreta a través del confirming no incrementarà el seu endeutament bancari en la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya), per la qual cosa no veurà reduïdes les seves possibilitats d’aconseguir finançament en el futur.

Per als proveïdors, els beneficis més grans del confirming són:

  • Més liquiditat. El confirming permet anticipar el cobrament de les factures sense esperar a la data de venciment, la qual cosa facilita la gestió de tresoreria.
  • Seguretat. La bestreta és sense recurs, per la qual cosa el proveïdor sap que ha cobrat les seves feines i això li facilita la gestió del risc comercial.
  • Reducció del passiu en el balanç. Tenint així més capacitat d’endeutament per realitzar inversions. La bestreta de factures sense recurs redueix el compte de clients del balanç i no suposa augment de deute, de manera que es pot usar l’endeutament per invertir en actius productius.

Sense sumar CIRBE. La bestreta de factures suposa l’entrada de finançament sense augmentar el risc viu recollit en la CIRBE del Banc d’Espanya, amb el que es millora la imatge de l’empresa de cara a les entitats financeres.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies