Salario minimo interprofesional

S’ha publicat l’Ordre PJC/281/2024, de 27 de març, que actualitza el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social en cadascun dels seus règims conforme a l’SMI aprovat per a 2024.

Una vegada s’ha aprovat el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024, amb efectes des de l’1 de gener de 2024, en el BOE del 28 de març de 2024 (amb correcció d’errates en el BOE del dia 3 d’abril) s’ha publicat l’Ordre PJC/281/2024, de 27 de març, que actualitza el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social en cadascun dels seus règims conforme a l’SMI aprovat per a 2024. D’aquesta manera, l’ordre modifica parcialment l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, en aquells preceptes que contenen imports vinculats directament a l’SMI, així com els imports de la base mínima superiors, de manera que s’incrementin en la mateixa proporció d’aquesta pujada.

La diferència entre les bases oficials publicades al gener i les noves ha de ser liquidada pels ocupadors, segons el que s’estableix per la normativa.

Bases màximes i mínimes de cotització

Des de l’1 de gener de 2024, la cotització al règim general per contingències comunes està limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

Grup de

cotització

Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors. 1.847,40 4.720,50
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats. 1.532,10 4.720,50
3 Caps administratius i de taller. 1.332,90 4.720,50
4 Ajudants no titulats. 1.323,00 4.720,50
5 Oficials administratius. 1.323,00 4.720,50
6 Subalterns. 1.323,00 4.720,50
7 Auxiliars administratius. 1.323,00 4.720,50
Grup de

cotització

Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

8 Oficials de primera i segona. 44,10 157,35
9 Oficials de tercera i especialistes. 44,10 157,35
10 Peons. 44,10 157,35
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional. 44,10 157,35

Així mateix, s’actualitzen els imports relatius a determinades situacions concretes, entre altres, els contractes temporals de curta durada, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i formatius en alternança i les pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses en els programes de formació.

D’altra banda, s’esmenen uns errors advertits en la redacció de l’article 31 de l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, quant a la referència a les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals en les bases de cotització per conceptes de recaptació conjunta.

Atenció. La norma especifica que la base de cotització pels conceptes de recaptació conjunta (desocupació, FOGASA i formació professional) serà la base per accidents de treball i malalties professionals.

De la mateixa manera, es corregeix una referència incorrecta al Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

Finalment, s’afegeix una nova previsió respecte a les pràctiques formatives, remunerades i no remunerades, contemplant que l’empresa ha de sol·licitar l’alta i la baixa i comunicar el nombre de dies de pràctiques fets i s’estableixen les normes per al cas que se superposin amb períodes d’alta en qualsevol règim de la Seguretat Social per exercir una altra activitat o de situació assimilada a l’alta amb obligació de cotitzar.

Els nostres experts advocats i economistes a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies