tres miembros del departamento laboral

Després de la campanya de l’any passat, la Inspecció de Treball llança un nou pla d’actuació per regularitzar salaris i cotitzacions a la Seguretat Social dels empleats de la llar. En aquesta ocasió es posarà el focus en els treballadors contractats a temps parcial.

Fa poc, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) va iniciar un pla d’actuació a fi de regularitzar els salaris del personal al servei de la llar familiar i, en conseqüència, les cotitzacions d’aquests treballadors, tenint en compte que la seva remuneració afecta la base de cotització del col·lectiu.

1. Campanya d’actuació inspectora

El pla, que suposa la continuació del realitzat en 2021 (any en què es van enviar més de 45.000 comunicacions, per a regularitzar més de 47.000 relacions laborals), implica de nou un enviament massiu de cartes dirigides als treballadors, als quals se’ls ofereix assistència tècnica i informació per regularitzar els salaris que es trobin per sota del salari mínim interprofessional (SMI).

En aquest any 2022 es posarà especial èmfasi en els treballadors contractats a temps parcial. En aquest sentit, l’any passat es va aconseguir transformar 2.351 contractes temporals en indefinits. En percentatges, més del 90 % de les regularitzacions efectuades es van produir amb increment de la retribució respecte de la declarada amb anterioritat a la recepció de les missives.

2. Com regularitzar: comunicació del salari real a la Tresoreria General de la Seguretat Social

La mateixa Inspecció recorda que en aquesta relació laboral el salari s’acorda entre l’ocupador i el treballador, sense que el seu import, en metàl·lic, pugui resultar inferior a l’SMI vigent.

D’aquesta manera, el citat organisme ha informat sobre l’evolució de l’indicador en els últims anys, tenint en compte a més les incidències que van afectar l’any 2021:

Any Aplicació Normativa SMI/Hora SMI Mensual SMI amb prorrata P. Extra
2018 01/01/2018 a 31/12/2018 RD 1077/2017 (BOE 30/12) 5,76 € 735,90 € 858,55 €
2019 01/01/2019 a 31/12/2019 RD 1472/2018 (BOE 27/12) 7,04 € 900,00 € 1.050,00 €
2020 01/01/2020 a 31/12/2020 RD 231/2020 (BOE 05/02) 7,43 € 950,00 € 1.108,33 €
2021 01/01/2021 a 31/08/2021 Pròrroga de la vigència del RD 231/2020 (disp. addic. 6a RDL 38/2020 (BOE 29/12) 7,43 € 950,00 € 1.108,33 €
2021 01/09/2021 a 31/12/2021 RD 817/2021 (BOE 29/09) 7,55 € 965,00 € 1.125,83 €

Tenint en compte la informació anterior, i a fi de regular els salaris i cotitzacions dels treballadors de la llar, el titular de la llar familiar té l’obligació de comunicar el salari real actual, sempre per sobre del nivell fixat per l’SMI.

Si, en algun període dels últims quatre anys, el salari declarat a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) fos inferior a l’SMI vigent en aquest període, també s’haurà d’actualitzar aquest salari.

Retribucions mensuals o per hores

La Inspecció distingeix dues situacions:

  • Si s’ha acordat amb el treballador l’abonament d’una retribució mensual fixa, es comunicarà el salari mensual pactat (inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries). Aquesta retribució no pot ser inferior a l’SMI mensual o la part proporcional que correspongui en cas de jornades de treball inferiors a la completa.
  • Si s’ha acordat una retribució per hores (inclosa la retribució de diumenges, festius, vacances anuals i part proporcional de dues pagues extraordinàries), haurà de comunicar el salari/hora pactat. Aquest últim no pot ser inferior a l’SMI/hora vigent a cada moment.

Vies de comunicació

Aquesta informació pot ser comunicada a la TGSS mitjançant les següents vies:

  • Servei de Modificación de datos laborales en empleo de hogar d’Import@ss, Portal de la Tresoreria. S’hi pot accedir a través de certificat digital, Cl@ve o SMS si s’ha comunicat prèviament el telèfon del ciutadà a la Seguretat Social. Aquest sistema només s’aplica si la comunicació es refereix al salari real actual, però no si aquesta comunicació al·ludeix a l’actualització de salaris corresponents a períodes anteriors a 2021.
  • Sol·licitud de variació de dades com a Ocupador a través del servei d’atenció al qual pot accedir amb el següent enllaç: http://run.gob.es/ogmubr. També es pot realitzar amb un codi QR disponible en la pàgina web de la Inspecció de Treball i Seguretat Social: https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html.

En tot cas, s’ha d’adjuntar còpia del DNI o document identificatiu i el model TA.2/S-0138 emplenat (http://run.gob.es/pgoksc).

  • Autoritzat al Sistema RED (graduats socials, gestories i professionals autoritzats) si ja se n’és.

Recordem que l’autorització al Sistema RED es concedeix a empreses, professionals i altres subjectes que en l’exercici de la seva activitat emplenin i presentin documents de cotització en representació dels subjectes responsables de l’obligació de cotitzar.

Si necessites qualsevol gestió addicional no dubtis en contactar amb els nostres professionals a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] perquè el puguem ajudar.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies