Volem informar-los que en la pàgina web del Ministeri d’Hisenda s’ha publicat el projecte d’Ordre per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.

Aquesta Ordre manté l’estructura de l’Ordre HAC/1264/2018 de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.

En relació amb l’IRPF:

  • Es mantenen per a l’exercici 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació.
  • Es manté la reducció del 5 per cent sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords aconseguits en la Mesa del Treball Autònom.

Pel que fa a l’IVA:

Es mantenen per a 2020 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any immediat anterior.

Es mantenen els percentatges aplicables per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA en les activitats ramaderes afectades per crisis sectorials (serveis de cria, guarda i engreixament d’ocells i apicultura).

Lorca

Es manté per a aquest període la reducció sobre el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i sobre la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA per a les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca.

Renúncia o revocació

Els contribuents que desenvolupin activitats a les quals sigui aplicable el mètode d’estimació objectiva o els subjectes passius de l’IVA als quals sigui aplicable el règim especial simplificat i desitgin renunciar-hi o revocar la seva renúncia per a 2020, podran fer-ho des que es publiqui en el BOE l’Ordre fins al 31 de desembre del 2019.

No obstant això, també s’entendrà efectuada la renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva quan es presenti en el termini reglamentari la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’any natural en què hagi de fer efecte en la forma disposada per al mètode d’estimació directa. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan s’efectuï en el termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre d’exercici de l’activitat en la forma disposada per al mètode d’estimació directa.

De la mateixa manera, també s’entendrà efectuada la renúncia a l’aplicació del règim especial simplificat de l’IVA quan es presenti en el termini reglamentari la declaració corresponent a la declaració liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural en què hagi de fer efecte aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti aplicant el règim general.

Límits excloents

Finalment, cal assenyalar que el Govern en funcions estudia la possibilitat de tornar a prorrogar l’actual sistema de tributació per mòduls dels treballadors autònoms en 2020 per a evitar que s’endureixi a partir de l’1 de gener, com està previst en la legislació actual.

D’aquesta forma, l’executiu mantindria el límit d’exclusió quan els rendiments íntegres de l’autònom superin els 250.000 euros i quan la facturació a altres empresaris o professionals superin els 125.000 euros. També es mantindrà quan les compres en béns i serveis superin els 250.000 euros.

Cal recordar que la llei vigent contemplava uns límits a partir dels quals no es permetrà tributar per mòduls a partir del 2019 als autònoms quan els rendiments íntegres de l’autònom superin els 150.000 euros, quan la facturació a altres empresaris o professionals superi els 75.000 euros i quan les compres en béns i serveis superin els 150.000 euros.

Atenció. El límit anual ve establert per llei, per la qual cosa com que el Parlament està dissolt, per a prorrogar-lo el Govern en funcions hauria d’aprovar un Decret llei o hauria d’esperar-se a la formació del nou executiu, després de les eleccions generals del 10 de novembre .

Els mantindrem informats sobre qualsevol canvi que es produeixi sobre aquest tema en els pròxims mesos.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies