Segurament haurà rebut una carta de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) en la qual l’informa de què disposa d’informació de les entrades i sortides de tots els comptes bancaris i  en la qual se’ls adverteix que l’existència d’inconsistències podria suposar l’inici d’una comprovació.

Si rep una d’aquestes comunicacions, no s’alarmi: Hisenda les està enviant de forma massiva, sobre la base de dades que obté a través de declaracions informatives.

El Departament de Gestió de l’organisme tributari recorda que l’AEAT disposa des de l’any 2016 d’informació de les entrades i sortides totals de tots els comptes bancaris dels contribuents, tant de persones físiques com d’entitats. Arran d’aquestes dades, informa que ha realitzat anàlisis estadístiques referents a les ràtios econòmiques i sectorials dels obligats tributats de “certs sectors econòmics”. En aquest sentit, adverteix que aquestes dades poden ser utilitzades com a indici de “risc fiscal” quan posin de manifest inconsistències entre la informació disponible i les declaracions d’ingressos de l’activitat econòmica o les declaracions i IVA dels contribuents.

Però tingui en compte que aquestes cartes no tenen validesa legal, ja que no són notificacions i no suposen l’inici de cap comprovació. No obstant això, amb elles Hisenda adverteix a les empreses de l’existència de possibles inconsistències, i els dóna l’oportunitat que regularitzin la seva situació (declarant vendes no declarades, per exemple) abans que ho faci ella.

Com comprova Hisenda aquestes dades?

  • Primer. Hisenda compara els marges de l’empresa amb els marges mitjans del sector. En concret, el marge net (el quocient entre el resultat d’explotació i l’import net del volum de negocis) i el marge brut. Hisenda obté aquestes dades a través de l’impost sobre societats de la seva empresa i de les empreses del seu sector, i l’existència de marges inferiors als habituals podria ser indicativa de vendes no declarades.
  • Segon. Hisenda també calcula el percentatge de cobraments amb targeta de crèdit respecte al volum total de vendes, i ho compara amb els volums declarats per altres empreses del seu sector. Aquesta informació l’obté de les entitats financeres a través del model 170 (en el qual aquestes entitats informen dels cobraments que els seus clients reben mitjançant targeta). Si la seva empresa és un comerç i el seu percentatge de cobraments mitjançant targeta és molt superior al del sector, Hisenda podria pensar que part dels cobraments en efectiu no es declaren.
  • Tercer. Hisenda informa del volum d’entrades que s’han produït durant l’any en comptes bancaris de la societat (els bancs també informen sobre aquesta qüestió a través del model 196). El fet que les entrades en comptes superin als ingressos declarats (inclòs l’IVA) també podria ser indicatiu de vendes no declarades.

Regularització

Amb aquestes cartes Hisenda adverteix a les empreses de l’existència de possibles inconsistències, i els dona l’oportunitat que regularitzin la seva situació (declarant vendes no declarades, per exemple) abans que ho faci ella.

Si considera que la seva empresa ho té tot en ordre, recopili la informació necessària per a acreditar el motiu d’aquestes diferències, per si és objecte d’una comprovació.

Si no pot justificar les diferències (per exemple, es deuen a algun ingrés no declarat per error), plantegi’s regularitzar la seva situació. Si ho fa abans que Hisenda li notifiqui l’inici d’una comprovació evitarà sancions (que poden ser del 50% i el 150% de la quota no ingressada) i només haurà de satisfer els recàrrecs per presentació fora de termini (que oscil·len entre el 5% i el 20%, segons el termini transcorregut).

CategoryFiscal, Twitter
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies