En línia amb les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner de 2018, aprovades per la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), Hisenda està duent a terme una campanya d’informació del total d’entrades en els comptes bancaris, en relació amb el seguiment de les obligacions d’IVA.

En el marc d’aquesta campanya, el Departament de Gestió Tributària de l’AEAT ha enviat a determinats contribuents una comunicació amb l’objecte d’informar-los que l’Agència Tributària disposa des de 2016 de la informació de les entrades i sortides totals de tots els comptes bancaris dels contribuents, tant de persones físiques com d’entitats.

En aquestes comunicacions, que no inicien cap procediment tributari i en les quals no se sol·licita cap documentació, s’informa de la possible incoherència entre les quanties declarades en les autoliquidacions de l’IVA amb la suma dels càrrecs i dels abonaments en els comptes bancaris. 

També avisa que pot creuar aquesta informació amb les declaracions de l’IVA de l’exercici 2017 i com podria ser utilitzat com a indici de risc fiscal el fet que els imports no coincideixin amb les bases imposables de l’IVA o els ingressos declarats de l’activitat econòmica dels contribuents.

Aprofita per comunicar els imports acumulats el 2017 de les entrades en els comptes bancaris dels quals una persona o entitat és titular o autoritzat.

Ja fa una any, també va dur a terme una campanya de seguiment del compliment de les obligacions d’IVA, en la qual va enviar cartes a determinats contribuents en els casos en què les quanties declarades en les seves autoliquidacions d’IVA de 2016 podien no resultar coherents amb les dades que disposava l’Agència quant a entrades i sortides bancàries.

En ella s’advertia que al llarg de 2017 l’Agència Tributària realitzaria un especial seguiment d’aquells contribuents que presentessin possibles incoherències. Semblava un advertiment perquè en el 2017 s’evitessin les incoherències detectades en 2016.

En la carta d’aquest any, igual que en la de l’any passat, s’adverteix que és una mera comunicació de dades, per la qual cosa no s’ha d’enviar documentació ni justificar l’import dels abonaments o càrrecs en els comptes bancaris dels quals ha estat informat, i tan sols és informació rebuda per l’AEAT que es posa a la seva disposició.

Sembla que amb aquesta carta, Hisenda tracta de dissuadir als contribuents que evitin cometre irregularitats en les seves declaracions d’IVA, amb l’advertiment de la facilitat de detecció de fraus, en tenir accés a les dades dels seus comptes bancaris. Això, afegit al fet que l’engegada del SII ha suposat la recepció de gran quantitat d’informació.

Pot ser que existeixin diferències entre els moviments bancaris i les dades declarades en l’IVA, que poden cridar l’atenció d’Hisenda, i que no impliquen necessàriament l’existència de vendes no declarades. En aquest cas, convindria tenir preparada tota la documentació que justifiqui l’existència de les discrepàncies, per tenir-ho tot preparat en el cas de ser objecte d’actuacions de comprovació.

Atenció. Si aquest és el seu cas, anticipi’s i documenti el motiu d’aquestes discrepàncies. Així, si és objecte de comprovació, ja ho tindrà tot preparat. Els cobraments més grans en bancs segurament tindran el seu origen en operacions no subjectes a IVA: dividends de filials, interessos de préstecs efectuats, aportacions de socis, etc.

CategoryFiscal, Twitter
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies