Com ja sabrà, actualment existeixen nombrosos incentius a l’ocupació, especialment per a la contractació indefinida i certs contractes temporals, consistents sobretot en bonificacions en les quotes de la Seguretat Social i incentius fiscals. 

Durant els últims anys, les bonificacions i reduccions de les quotes de Seguretat Social en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) han sofert importants reformes, culminant en l’operada per la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom. 

Per tant, tingui present que en l’àmbit específic dels treballadors autònoms, s’han introduït nous incentius i bonificacions en la cotització al RETA i es milloren alguns dels existents.

Si vostè és autònom, comprovi si es pot acollir a algun tipus d’incentiu en les cotitzacions a la Seguretat Social i en la contractació de treballadors. 

A aquests efectes, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha facilitat un guia (actualitzada a data d’octubre 2017), en la qual es recull tota la normativa vigent en matèria de bonificacions/reduccions a la seguretat social a treballadors autònoms. 

Nosaltres podem ajudar-los a triar les millors opcions i analitzar la seva situació laboral  perquè surti beneficiat en l’aplicació d’aquestes ajudes, reduccions/bonificacions. 

Els recordem les principals bonificacions/reduccions per als autònoms: 

  • Treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).
  • Treballadors menors de 30 anys, o dones menors de 35 anys, que causin alta inicial o no haguessin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors en el RETA.
  • Treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, que causin alta inicial o que no haguessin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors en el RETA.
  • Treballadors autònoms que es trobin en baixa per maternitat o paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Bonificacions i reduccions per conciliació de la vida personal i familiar vinculada a la contractació.
  • Treballadores autònomes que es reincorporin a l’activitat en determinats supòsits. 
  • Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.
  • Treballadors autònoms a Ceuta i Melilla en els sectors de comerç, hostaleria, turisme i indústria (excepte i energia i aigua). 

Consulti la guia del SEPE sobre BONIFICACIONS/REDUCCIONS a la SEGURETAT SOCIAL als TREBALLADORS AUTÒNOMS

http://sepe.es/contenidos/ca/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies