En algunes ocasions s’haurà preguntat si com a empresari o professional, a més d’emetre factures en els idiomes oficials del seu país, pot emetre factures en qualsevol idioma si té clients o proveïdors estrangers, i si els imports que apareixen en les factures (tant en les emeses com en les rebudes), es poden expressar en qualsevol moneda.

La normativa fiscal (Reial decret 1619/2012, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació) estableix sobre aquest tema que:

Idioma

Les factures o documents substitutius es poden expedir en qualsevol llengua. No obstant això, l’Administració tributària quan ho consideri necessari a l’efecte de qualsevol actuació dirigida a la comprovació de la situació tributària de l’empresari o professional o subjecte passiu, podrà exigir una traducció al castellà, o a qualsevol altra llengua oficial a Espanya de les factures expedides en una llengua no oficial que corresponguin a operacions efectuades en el territori d’aplicació de l’IVA, així com de les rebudes pels empresaris o professionals o subjectes passius establerts en aquest territori.

Per tant, la seva empresa pot emetre i rebre les factures en qualsevol dels idiomes oficials que es parlen a Espanya (castellà, català, gallec o basc). Tampoc hi ha cap problema en què emeti o rebi factures en idiomes estrangers. Però si és objecte d’una comprovació, Hisenda pot exigir-li que les tradueixi. A aquest efecte:

  • Respecte a les factures rebudes, poden exigir-li la traducció en tots els casos. Respecte a les emeses, només en cas d’operacions subjectes a IVA espanyol, així com en exportacions i lliuraments intracomunitaris.
  • En canvi, Hisenda no pot exigir-li que tradueixi factures per serveis que s’entenen prestats a l’estranger no subjectes a IVA espanyol (per exemple, si la seva empresa presta un servei d’assessoria a una empresa alemanya).

Moneda

Els imports que figuren en les factures o documents substitutius es podran expressar en qualsevol moneda, a condició que l’import de l’impost que es repercuteixi, s’expressi en euros, a l’efecte dels quals s’utilitzarà el tipus de canvi venedor, fixat pel Banc Central Europeu, que estigui vigent en el moment de la meritació de l’impost.

Per tant:

  • En les factures en les quals es repercuteixi IVA espanyol, la quota d’IVA ha d’aparèixer expressada en euros. Per exemple, si compra productes a una filial espanyola d’una multinacional americana que opera en dòlars i la factura està emesa en aquesta moneda, per a deduir l’IVA haurà d’aparèixer expressat en euros.
  • Efectuï la conversió utilitzant el tipus de canvi venedor vigent en la data de l’operació (és publicat pel Banc Central Europeu i es pot consultar al web del Banc d’Espanya).
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies