Asesoria fiscal Granollers FusterGuell

L’AEAT ha publicat un avís a la seva pàgina web corresponent al model 720 (declaració de béns i drets situats a l’estranger) aclarint que no cal declarar monedes virtuals en aquesta declaració informativa corresponent a l’exercici 2021.

La setmana passada els vam remetre una circular sobre el model 720: declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger en la qual, entre altres aspectes, vam exposar la inseguretat i problemàtica que es donava en relació amb l’obligació d’informació de criptomonedes en la declaració corresponent a l’exercici 2021. En relació amb aquest aspecte, volem informar-los que l’AEAT ha publicat mitjançant un AVÍS al seu web que no hi ha obligació de declarar informació sobre monedes virtuals en el model 720 corresponent a l’exercici 2021.

Els facilitem l’enllaç a través del qual l’AEAT ha fet el comunicat:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/procedimientoini/GI34.shtml

Ara per ara aquesta és la comunicació oficial que ha facilitat l’Administració amb la finalitat d’aclarir el criteri a seguir en la presentació del model 720 corresponent a l’exercici 2021 en relació amb les monedes virtuals (criptomonedes).

Cal tenir en compte que la disposició addicional divuitena de la LGT regula l’obligació d’informació de béns i drets a l’estranger, on s’estableix el següent:

«Els obligats tributaris hauran de subministrar a l’Administració Tributària, conforme al que es disposa en els articles 29 i 93 d’aquesta llei i en els termes que reglamentàriament s’estableixin, la següent informació:

(…)

d) Informació sobre les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari o autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals».

D’altra banda, l’Ordre HFP/207/2022, de 16 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni, exercici 2021, ha comportat una modificació normativa en l’impost sobre el patrimoni bastant rellevant, ja que l’obligació d’informació sobre monedes virtuals es recull en el model 714. Així ho establia l’exposició de motius de l’esmentada Ordre:

«Finalment, respecte de les novetats del model de declaració de l’impost sobre patrimoni, s’introdueix un apartat per identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara s’havien d’incloure en l’apartat genèric d'”Altres béns i drets de contingut econòmic”».

No obstant això, cal tenir en compte que el govern està ultimant un nou model, model 721, per a la declaració explícita de les monedes virtuals.

Seguim a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies