Al BOE de 13 de març de 2020, s’ha publicat el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, que adopta una sèrie de mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

El citat reial decret llei recull mesures per reforçar el sector sanitari, protegir el benestar de les famílies i fer costat a les empreses afectades, en particular en el sector turístic i PIMEs.

Com un avanç, li podem indicar que a més de mesures per millorar el finançament de la despesa sanitària que en aquesta situació han d’escometre les comunitats autònomes, de suport a les famílies, laborals, d’ajuda al sector turístic i de gestió eficient de les administracions públiques. També s’inclou una mesura de flexibilització d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris que incideix en la nostra activitat professional, i que serveix de suport financer transitori a les PIMEs.

Respecte al tema de suport financer, s’han donat facilitats d’ajornament de deutes tributaris en l’àmbit de l’Administració tributària de l’Estat:

 • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març fins al 30 de maig de 2020.
 • L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000 €.
 • Es permet també -fins ara no s’admetia- l’ajornament de retencions, ingressos a compte, pagaments fraccionats i IVA.
 • Això afecta només a PIMEs -volum d’operacions el 2019 que no superi 6.010.121,04 €-.
 • Termini de 6 mesos sense meritació d’interessos de demora en els 3 primers.

Per tant, aquesta mesura afectarà, per exemple, a l’IVA mensual de febrer, març i abril, per a PIMEs que optessin pel SII, i als pagaments corresponents al primer trimestre -com  retencions, IVA i pagaments fraccionats d’empresaris i de societats-, el termini de presentació dels quals acaba el 20 d’abril.

Atenció. Cada empresa ha de valorar i comunicar-nos la seva opció, tenint en compte que haurà de preveure la tresoreria al venciment. Sobre aquesta norma encara existeixen dubtes quant a procediments i terminis que anirem aclarint a mesura que l’agència tributària vagi aclarint-les.

Instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments

Per la seva part l’AEAT ha publicat en la seva pàgina web unes Instruccions provisionals per  sol·licitar ajornaments conforme al Reial decret llei 7/2020.

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut del reial decret llei, es vulguin acollir a les mesures de flexibilització d’ajornaments que s’hi inclouen, hauran de procedir d’acord amb les següents instruccions:

 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l’opció de “reconeixement de deute”.
 1. Accedir al tràmit “Presentar sol·licitud”, dins de l’apartat d’ajornaments de la seu electrònica de l’AEAT, en el següent enllaç:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml

 1. Emplenar els camps de la sol·licitud.

En els camps referits a identificació de l’obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no existeix cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el reial decret llei ha de prestar especial atenció als següents camps:

 • “Tipus de garanties ofertes”: marcar l’opció “Exempció”.
 • “Proposta de terminis; nombre de terminis”: incorporar el número “1”.
 • “Periodicitat”: marcar l’opció “No procedeix”.
 • “Data primer termini”: s’ha d’incorporar la data corresponent a comptar un període de sis mesos des de la data de fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació (per exemple, l’autoliquidació mensual d’IVA MOD 303 del mes de febrer venç el 30 de març, de manera que la data a incloure seria 30-09-2020).
 • MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s’ha d’incloure l’expressió “Ajornament RDL”.

Incorporar-hi aquesta redacció és d’especial transcendència per a la correcta tramitació de la sol·licitud mentre es concreta per part de l’AEAT un procediment definitiu durant el període en el qual fa efecte el Reial decret.

 1. Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Signar i enviar”.

Per a més informació:

Instruccions provisionals per a presentació d’ajornaments  (804 KB)

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies