Els accidents laborals són una causa important de les baixes laborals dels autònoms. Entre les novetats que inclou la Llei de reforma dels autònoms volem destacar una de les reclamacions més esperades pels autònoms: el reconeixement com a accident laboral quan un professional va o torna del seu lloc de treball. És el que es coneix com a accident en itinerància, que sí que el tenien reconegut els assalariats. 

Des de la reforma del 2003 es va estendre als treballadors per compte propi o autònoms la cobertura de les contingències professionals, tant en els supòsits de malaltia professional com en el d’accident de treball, amb una regulació molt semblant a l’establerta per als treballadors per compte d’altri, excepte en el cas de l’accident en itinerància que, inicialment, va quedar exclòs per als treballadors per compte propi, excepte, posteriorment, per als treballadors per compte propi econòmicament dependents (TRADE). 

Doncs bé, des del passat 26 d’octubre del 2017 està en vigor l’equiparació a efectes legals de les contingències derivades d’un accident de treball en itinerància (el que sofreix en anar o en tornar de la feina per la ruta habitual) entre autònoms i treballadors del règim general. Els autònoms que tinguin el seu domicili fiscal fora del seu domicili, per exemple, en la seva oficina o en el seu lloc de treball, tindran la mateixa cobertura que els treballadors per compte d’altri. No obstant això, els autònoms que tinguin el seu domicili fiscal al seu domicili no comptaran amb aquestes cobertures.

Cobertura de contingència professional

Aquesta mesura és exclusivament aplicable als treballadors autònoms que tinguin inclosa la cobertura de contingència professional a la seva base de cotització.

Hem de tenir en compte que els autònoms tenen la llibertat per triar cotitzar per contingències professionals o no. Per això, perquè es puguin obtenir les cobertures per accident laboral, és imprescindible que es cotitzi per contingències professionals.

Aquest reconeixement suposa el dret del treballador per compte propi a rebre una prestació per incapacitat laboral en aquest supòsit sempre que l’autònom cotitzi per contingències professionals. Aquesta prestació es podrà sol·licitar en qualsevol dels seus graus, temporal o permanent, parcial o total, en funció de la gravetat de les seqüeles.

Per tant, si un treballador autònom cotitza per contingències professionals, cobrarà una prestació superior si sofreix un accident en el trajecte a la feina.

Atenció. Fins ara, aquest accident només estava expressament regulat per a empleats per compte d’altri i per TRADE (treballador autònom dependent)

Concepte de l’accident en itinerància per als autònoms

Es defineix en el RETA l’accident de treball del treballador autònom no solament com l’esdevingut com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu propi compte i que determina la seva inclusió en el camp d’aplicació d’aquest règim especial, sinó també l’accident sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional, entenent com a lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

Per tant, aquells autònoms que tinguin el seu domicili fiscal fora del seu domicili, per exemple, en la seva oficina o en el seu lloc de treball, tindran la mateixa cobertura que els treballadors per compte d’altri. No obstant això, els autònoms que tinguin el seu domicili fiscal al seu domicili no comptaran amb aquestes cobertures. En el cas que un autònom amb domicili fiscal en la seva residència habitual es desplaci a visitar a un client i tingui un accident, no serà considerat accident en itinerància.

Perquè un accident sigui considerat en itinerància s’han de complir una sèrie de requisits:

  • L’accident s’ha de produir en el recorregut habitual del treballador. És a dir, el que realitza cada dia des de casa seva al seu lloc de treball.
  • Haurà d’ocórrer dins del temps estimat entre la casa i el lloc de treball. És a dir, si se sol trigar mitja hora a anar a casa i l’accident es té dues hores després de sortir de treballar, no es considera en itinerància.
  • Durant el trajecte no es poden haver realitzat parades per realitzar activitats que no tinguin a veure amb el treball.
  • Els accidents s’han de produir durant l’horari laboral. Per exemple, per a un comercial que ha d’anar a visitar a diversos clients de l’empresa.
  •  El mitjà de transport ha de ser l’habitual. Per exemple, el seu automòbil personal.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies