L’informem que en una sentència de l’11 de juliol del 2019 del Jutjat dels Contenciós Administratiu núm. 2 de Lleó, ha declarat que els administradors de societats limitades tenen dret a la denominada «tarifa plana de 60 euros per a treballadors autònoms» fins que acabin els terminis que els corresponguin.

Com és sabut, l’accés a la «tarifa plana» per als autònoms societaris no es troba regulada legalment. Fins al moment aquest col·lectiu ha quedat exclòs de les bonificacions per a alta en el RETA; no obstant això, sentències recents dels tribunals de justícia -a la qual se suma la del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 Lleó – han establert el dret dels socis d’una empresa de nova creació a gaudir d’aquestes bonificacions de la Seguretat Social.

Aquesta última sentència va una mica més lluny atès que exigeix a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a retornar la quantitat de diners cobrada de més a l’afectat després de canviar-li la quota per entendre que no procedia l’aplicació de la bonificació.

Es tracta d’un autònom societari que també exerceix les funcions de direcció i gerència pròpies del càrrec d’administrador únic; una persona física que realitza de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, sense donar ocupació a treballadors per compte d’altri, i que ostenta la meitat del capital social.

El jutjat es fa ressò de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó del 28 de febrer del 2017 que va considerar inclòs en l’art. 31 Llei 20/2007 de l’Estatut del Treballador Autònom als autònoms societaris i en la qual, en contra del criteri mantingut per la TGSS, indicava que els treballadors per compte propi o autònoms a què es refereix l’article 31 de la Llei 20/2007 no només són els treballadores individuals que assumeixen el risc, sinó també els administradors de societats mercantils quan en posseeixin el control efectiu.

No hi ha raó per a utilitzar un concepte diferent de beneficiari de la bonificació segons quina sigui la raó d’aquesta perquè la reforma va venir motivada per la necessitat de donar estímul a l’autoocupació que es veuria indegudament restringit per la interpretació postulada per la TGSS.

L’aplicació de la tarifa plana en pro d’aquesta finalitat d’impulsar l’autoocupació, tant individual com col·lectiva, també té la seva base en la referència expressa en la norma a “socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que estiguin enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms” expressió que en no incloure expressament als treballadors autònoms de societats capitalistes, no s’ha d’interpretar com una exclusió.

Possibilitat de reclamar les quotes recaptades injustament

Partint de l’aplicació dels beneficis com a treballadors autònoms als autònoms societaris, el jutjat considera que:

“… el soci o administrador de les societats mercantils capitalistes està inclòs en l’àmbit subjectiu de l’Estatut del Treballador Autònom, i que l’esment exprés que la llei fa als socis de societats laborals i de cooperatives és perquè aquests no es consideren inclosos en aquest Estatut”. 

És a dir, que se si s’apliquen beneficis com a treballadors autònoms als inclosos en el RETA, també s’hi han de considerar inclosos els autònoms societaris.

El que possibilita sol·licitar devolucions de quotes abonades en excés si la Tresoreria General de la Seguretat Social nega en el seu moment l’accés a la tarifa plana a aquest col·lectiu.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies