Com ja sabrà, el dividend és la part del benefici d’una empresa que es reparteix entre els accionistes d’una societat. El dividend constitueix la principal via de remuneració dels accionistes com a propietaris d’una societat. El seu import ha de ser aprovat per la junta general d’accionistes de la societat, a proposta del consell d’administració.

És important que tingui en compte que l’empresa ha d’establir la política del repartiment del benefici, que es concreta en l’establiment de la part dels beneficis a retenir en forma de reserves, amb la finalitat de poder assumir possibles expansions del negoci, o resultats futurs de pèrdues i, complementàriament, la part a distribuir en forma de dividends. És un aspecte important que influeix sobre l’estructura financera òptima, sobre el valor de l’empresa i sobre el de les accions.

Repartiment de dividends i retencions

Li recordem que si la seva empresa ha decidit que pagarà dividends als seus socis haurà de practicar una retenció del 19% sobre aquest dividend, tenint en compte el següent:

  • Si el soci que el rep és una persona física, la retenció es practica sigui quin sigui el seu percentatge de participació. I si es tracta d’una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al tipus que estableixi el conveni per a evitar la doble imposició amb el seu país (a falta de conveni, retingui el 19%).
  • Si el soci és una societat resident a Espanya o a la UE, no haurà de retenir-li res sempre que aquest soci tingui dret a l’exempció per doble imposició de dividends (si no és així, haurà de retenir el 19%, o el tipus que estableixi el conveni en cas de societats no residents). L’exempció per doble imposició s’aplica si el soci té una participació directa o indirecta d’almenys el 5% i si, a més, ha mantingut aquest percentatge mínim de manera ininterrompuda durant l’any anterior a la data en la qual el dividend sigui exigible (o, en cas que en aquesta data encara no hagi transcorregut un any, si manté la participació fins a completar-lo).

Ingrés de la retenció

La retenció haurà d’incloure-la en la declaració periòdica corresponent al dia en què el dividend resulti exigible. I si la junta de socis no diu res sobre aquest tema, s’entén que el dividend és exigible a partir de l’endemà al de la junta que acorda el repartiment.

Atenció. En general, la seva empresa haurà de practicar una retenció del 19% sobre els dividends que reparteixi i ingressar-la amb el model 123 del període en què aquests dividends siguin exigibles. Si en l’acord de repartiment no es concreta la data de pagament, els dividends són exigibles a partir de l’endemà a aquest acord.

Models de declaració

Sobre aquest tema, li recordem que l’empresa que pagui els dividends, haurà de presentar el model 123, aquest model s’utilitza per a presentar la liquidació associada al pagament d’interessos de préstecs, arrendaments de negocis, o el pagament de dividends.

Quant al termini de presentació del model 123 hem d’assenyalar:

Declaració trimestral: durant els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, per les retencions i ingressos a compte que corresponguin al trimestre natural immediat anterior.

Declaració mensual (grans empreses): durant els vint primers dies naturals del mes següent al període de declaració mensual  que correspongui.

Normalment les societats que tanquen l’exercici fiscal el 31/12/2018, per tant, solen aprovar els comptes, i aplicar el resultat el 30/06/2019. Aquests acords estaran en el llibre d’actes de la reunió. Atès que el dia de la meritació pertany al segon trimestre, el model 123 caldrà presentar-lo i pagar-lo abans dels 20 primers dies del mes de juliol.

Finalment, tingui present la declaració anual informativa del model 193 que es presenta durant el mes de gener, que és un resum anual en el qual es detallen les retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari de l’IRPF i sobre determinades rendes de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents, corresponent a establiments permanents.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies