L’identificador d’entitat jurídica (LEI, per les seves sigles en anglès) és un codi global i únic basat en l’estàndard ISO 17442, que s’utilitza per identificar a les persones jurídiques (societats) que són part en les transaccions financeres i per complir amb els requisits d’informació als mercats financers.

Tingui present que el pròxim 3 de gener de 2018 entra en vigor, a tot Europa, la Directiva sobre mercats d’instruments financers, més coneguda com MiFID II. Entre altres canvis reguladors, aquesta nova norma comunitària obligarà al fet que totes les persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, etc.) que vulguin operar als mercats financers i en borsa tinguin en vigor el codi LEI.

Què és el codi LEI?

El codi LEI és un codi global alfanumèric de 20 caràcters concebut en particular per a aquelles organitzacions que són part d’un contracte financer, ja que identifica unívocament a les entitats legals.

És únic, permanent, consistent i portable per cada entitat. El format de l’estàndard internacional LEI està basat en les especificacions proporcionades per la norma ISO 17442 i segueix el següent patró:

Prefix; Dígits Reservats; Codi alfanumèric aleatori; Dígits de control -> 9598 (*) 00 N60CEGKTATBG 90

(*) 9598 és el prefix assignat al LOU espanyol pel Regulatory Oversight Committee (ROC), que consta de més de 50 reguladors financers de tot el món i una gran varietat d’organitzacions del sector públic i que s’encarrega de la supervisió del sistema LEI.

Cada registre LEI conté la següent informació sobre l’entitat:

Nom oficial

Domicili legal

Domicili real de la seu principal de l’entitat

País / regió de jurisdicció legal

Forma social

Número en el registre d’entitats i nom del registre

Codi LEI del LOU responsable del registre LEI de l’entitat

Data de registre inicial del LEI

Data de l’última actualització de dades

Data i motiu de terminació del LEI

Qui ha de tenir el LEI?

Totes les persones jurídiques que participen en els mercats financers hauran de facilitar el seu LEI a les empreses de serveis d’inversió i les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers perquè aquestes puguin identificar-los abans d’executar les operacions. Si el client no facilita el seu LEI, no es podran executar les operacions instruïdes.

Obligats

• Bancs i companyies financeres

• Entitats que emeten accions, deute o valors per a altres estructures de capital

• Entitats que cotitzin en borsa

• Entitats que comerciïn accions o deute

• Mitjans d’inversió, inclosos els fons d’inversió, fons de pensions i mitjans d’inversió alternatius constituïts com a entitats corporatives o acords d’inversió col·lectiva (fons paraigua, fons de cobertura, capital de risc, etc.)

• Entitats sota la supervisió d’un regulador financer i les seves afiliades, filials i societats cartera

• Entitats de contrapartida per a transaccions financeres

Actualment, a privats i sucursals no se’ls pot assignar un codi LEI.

On

S’atribueix la seva emissió i gestió a Espanya al Registre Mercantil.

Els Registradors Mercantils són els encarregats de gestionar i emetre el codi LEI, a través del formulari de sol·licitud publicat a la pàgina web Col·legi de Registradors d’Espanya. En aquest formulari s’hauran d’indicar si actua representant a la seva entitat o en nom d’un tercer, etc.

Cost

Una vegada emplenat s’han d’abonar les taxes corresponents, fixades en 100 euros.

Temps per a la seva concessió

Obtenir el codi LEI no és immediat. El període de tramitació pot allargar-se fins a 15 dies hàbils, encara que l’habitual, segons indiquen en el Col·legi de Registradors, és que “no excedeixi de quatre”. En aquest termini el registrador procedeix a comprovar que les dades són verídiques, així com que el sol·licitant no compti amb un codi LEI actiu o que existeixin altres peticions en curs per a la mateixa entitat.

El sector bancari espanyol ha manifestat la seva inquietud davant la possibilitat que en els últims dies de l’any s’amunteguin la majoria de peticions d’empreses i altres institucions que vulguin obtenir la seva LEI i que això impedeixi el compliment, a temps, d’aquesta obligació.

Durada

Anual. Cada exercici s’ha de sol·licitar la seva renovació. Per a això caldrà emplenar el formulari corresponent i abonar una taxa de 50 euros.

Incompliment

Les conseqüències de no tenir aquest codi i informar-ho a l’entitat de serveis d’inversió o entitat de crèdit a través de la qual es realitzen les operacions financeres, podrà implicar la impossibilitat d’operar al mercat. Això també serà aplicable als emissors que no informin del seu codi LEI als mercats en els quals tinguin els seus valors admesos a negociació.

Quan cal tenir el LEI?

Les persones jurídiques que necessitin el LEI per executar les seves operacions hauran d’haver realitzat tots els tràmits necessaris per obtenir-lo tenint en compte dues dates clau (des de les quals és obligatori):

1 de novembre de 2017, els clients que operin amb derivats (siguin de mercat organitzat o OTCs) i amb assegurances de canvi: comptes 49 i 89.

3 de gener de 2018, els clients que operin amb renda variable (ex. accionis, ETFs, warrants) i renda fixa (ex. bons, pagarés, etc.): comptes 01 i 47.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies