FusterGüell | Advocats i Economistes

Una de les novetats importants que ha introduït el Reial decret llei 28/2018 en matèria de negociació col·lectiva des de gener de 2019, és que es recupera la possibilitat de pactar clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius, sempre que per a això es compleixin certes condicions. Aquesta és una possibilitat que successivament s’ha anat permetent i prohibint en l’Estatut dels Treballadors. Des de finals del 2015, la regulació preveia la nul·litat d’aquestes clàusules, que ara es tornen a permetre.

L’informem que una de les novetats importants que ha introduït el Reial decret llei 28/2018 de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, és la possibilitat, amb efectes des de l’01-01-2019, de pactar clàusules de jubilació forçosa en els Convenis Col·lectius, sempre que per a això es compleixin certes condicions.

Aquesta és una possibilitat que successivament s’ha anat permetent i prohibint en la disposició addicional 10a de l’Estatut dels Treballadors (ET).

La disposició final quarta.2 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, va declarar nul·les i sense efecte les clàusules dels convenis col·lectius que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat ordinària de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sigui quina sigui l’extensió i abast d’aquestes clàusules.

Ara, amb efectes des de l’01-01-2019 el Reial decret llei 28/2018 torna a donar nova redacció a la disposició addicional desena de l’ET amb un contingut molt similar a l’existent abans de la Llei 3/2012, conforme a la qual els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • El treballador afectat per l’extinció del contracte de treball ha de complir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per tenir dret a la pensió completa de jubilació (100%) en la seva modalitat contributiva (amb anterioritat, es condicionava al fet que la pensió del treballador no fos inferior al 80% de la respectiva base regulador.
  • La mesura s’ha de vincular a objectius coherents de política d’ocupació expressats en el conveni col·lectiu, tals com la millora de l’estabilitat en l’ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o qualssevol altres dirigides a afavorir la qualitat de l’ocupació.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies