Si va cotitzar per contingències comunes (tenint en compte les cotitzacions en el RETA, així com la quota empresarial i la quota obrera en el règim general) per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros, té dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin aquesta quantia. Té de termini fins al 30 d’abril de 2017.

Devolució de cotitzacions per pluriactivitat

La pluriactivitat es defineix com la situació en la qual es realitzen dues o més activitats laborals que obliguen a cotitzar en més d’un règim de la Seguretat Social.

El primer que cal tenir clar és que és compatible, per tant, tenir un contracte per compte d’altri, i consegüentment estar donat d’alta en el règim general, i al mateix temps estar donat d’alta en autònoms i exercir professionalment o empresarial altres activitats econòmiques per compte propi (RETA).

Doncs bé, els treballadors que treballen per compte d’altri i simultàniament desenvolupen activitats com a autònoms es troben en situació de PLURIACTIVITAT i cotitzen en cadascun dels règims (règim general i RETA).

Si la suma total de les cotitzacions de tots dos règims supera el topall màxim anual fixat per la llei el treballador té dret a sol·licitar a l’Administració la devolució d’una part de les quotes cotitzades.

Si al llarg del 2016 va cotitzar per contingències comunes (tenint en compte les cotitzacions en el RETA, així com la quota empresarial i la quota obrera en el règim general) per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros (quantitat fixada pel 2016), té dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin aquesta quantia.

Atenció. La devolució té un topall màxim que és el 50% de les quotes ingressades en el RETA per contingències comunes.

Termini

Per a això, ha de presentar dins del termini establert la sol·licitud TC 13/1 de Devolució d’ingressos indeguts davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Termini: des de l’1 de gener del 2017 fins al 30 de abril del 2017.

Si la sol·licitud es presenta fora de termini, la TGSS denegarà el dret a la devolució.

Atenció. La TGSS disposa d’un termini màxim de 6 mesos per dictar resolució sobre si escau la devolució de quotes.

Transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud, segons s’estableix en el número 2 de l’article 45 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies