Al DOGC del dia 19 de març, s’ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Pel que respecta a l’àmbit tributari, l’informem que s’estableix la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i ingrés dels tributs de la Generalitat mentre duri l’estat d’alarma decretat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març. La norma ha entrat en vigor el dia 19 de març.

La mesura afecta tant als tributs propis de la Generalitat de Catalunya com als tributs la recaptació i la gestió dels quals està cedida a aquesta comunitat autònoma, és a dir, als següents:

 • Impost sobre successions i donacions.
 • Impost sobre transmissions patrimonials, en les seves modalitats de transmissions patrimonials oneroses, actes jurídics documentats i operacions societàries.
 • Impost sobre estades en establiments turístics.
 • Impost sobre les begudes ensucrades envasades.
 • Impost sobre el patrimoni.
 • La tributació sobre el joc d’àmbit autonòmic.
 • Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 • Els impostos sobre els actius no productius de les persones jurídiques i (b) sobre els habitatges buits.
 • Impost sobre grans establiments comercials.
 • Els impostos sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial; així com sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics.
 • El gravamen de protecció civil.
 • Els cànons sobre la disposició de desaprofitament dels residus municipals i (ii) sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; així com el cànon de l’aigua.

En conseqüència, mentre duri la declaració de l’estat d’alarma, no existeix l’obligació formal de declarar les operacions subjectes als referits tributs ni tampoc l’obligació d’ingrés del deute tributari.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies