A l’espera que en l’àmbit estatal s’adoptin mesures en matèria de lloguer per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha publicat al DOGC de 26 de març de 2020 la RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s’estableix una moratòria en el pagament del lloguer i les quotes d’amortització d’habitatges i locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Davant la situació excepcional que actualment està vivint la ciutadania de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia derivada del COVID19 i les greus conseqüències pel que fa al pagament del lloguer i de les quotes que aquesta situació pot ocasionar a les famílies i persones arrendatàries del parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es considera necessari establir una moratòria en el pagament del lloguer i de les quotes d’amortització del parc administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Qui se’n pot beneficiar?

  1. S’estableix una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris persones físiques d’habitatges i dels cedits a les entitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, així com, arrendataris persones físiques i jurídiques de locals comercials, del parc d’habitatges administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Aquesta moratòria també s’aplica a les quotes d’amortització del preu ajornat per la venda d’habitatges dels processos de remodelació de barris promoguts per l’Institut Català del Sòl.

  1. Se suspèn la facturació corresponent al mes d’abril relativa a tots els contractes de lloguer inclosos en l’anterior punt, així com a les quotes d’amortització per a l’ajornament de la venda d’habitatges.
  2. Les rendes i quotes d’amortització no satisfetes durant aquest període, es podran facturar de forma prorratejada durant un any en els successius rebuts mensuals, un cop superada la situació d’excepcionalitat.

Això no obstant, si l’arrendatari o adquirent ho sol·licita, les rendes o quotes no satisfetes es podran abonar d’una sola vegada, sense que s’efectuï el prorrateig que estableix el paràgraf anterior.

  1. S’habilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè estableixi el procediment i les mesures necessàries per executar la moratòria acordada en aquesta Resolució.

Quant dura aquesta moratòria?

Aquesta moratòria serà vigent mentre duri la situació d’excepcionalitat.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies