La Comissió Europea ha publicat unes guies interpretatives en relació a l’aplicació dels drets dels passatgers en aquesta època de pandèmia a escala mundial i en particular en relació als passatgers aeris.

Tal com informa AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria), els punts clau d’informació d’aquesta guia són els següents:

EL VOL ÉS CANCEL·LAT PER LA COMPANYIA O EN RETARDS

Quant al Reglament (CE) núm. 261/2004 que regula els drets dels passatgers aeris en els supòsits de cancel·lació, retards o denegacions d’embarcament s’estableixen les següents interpretacions:

-Dret a reemborsament o a transport alternatiu:

En cas de cancel·lació d’un vol, la companyia ha d’oferir al passatger l’elecció entre una de les tres següents opcions:

-Reemborsament;

-Transport alternatiu com més aviat millor;

-Transport alternatiu en una altra data que convingui al passatger;

En la situació actual i en alguns casos, el dret al transport alternatiu com més aviat millor es pot veure afectat, ja que no hi ha certesa sobre quan es pot restablir el transport en certes rutes cancel·lades. En aquestes situacions són més beneficioses per al passatger les opcions de reemborsament o el transport en data posterior que convingui al passatger.

En cas de vols d’anada i tornada comprats en una mateixa reserva, si es cancel·la el vol d’anada i el passatger tria el reemborsament, també procedeix en el vol de tornada. Si han estat comprats en reserves diferents, només procediria el reemborsament del preu del trajecte cancel·lat.

-Dret a atenció (menjar, beguda, allotjament, etc.)

Els passatgers que es vegin afectats per la cancel·lació del vol han de rebre per part de la companyia aèria menjar i beguda suficient durant el temps que hagin d’esperar, així com allotjament i transport entre l’allotjament i l’aeroport en cas que sigui necessari pernoctar una  nit o més.

A més, els aeroports han de tenir cura dels als passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda segons el que es preveu en el Reg. (CE) núm. 1107/2006.

S’ha de tenir en compte que la companyia deixa de tenir aquesta obligació si el passatger tria el reemborsament o un transport alternatiu en una altra data que li convingui. Per tant, només es manté aquest dret mentre el passatger espera a ser transportat a la seva destinació final com més aviat millor.

-Dret a compensació:

El Reglament (CE) 261/2004 recull que quan la cancel·lació d’un vol es deu a circumstàncies extraordinàries que no han pogut ser evitades per la companyia, no està obligada a pagar una compensació econòmica.

En aquest context, tenen la consideració de circumstàncies extraordinàries els vols cancel·lats a conseqüència de les prohibicions o de restriccions emeses per les autoritats, els vols cancel·lats perquè es preveuen buits, o que es cancel·lin per protegir la salut de la tripulació. Aquesta consideració s’estén també per als vols de tornada. Els casos enumerats no es consideren exhaustius per la Comissió i podria haver-hi altres circumstàncies relacionades amb la COVID-19 que també es podrien considerar com a extraordinàries.

EL PASSATGER NO POT VIATJAR O VOL CANCEL·LAR EL SEU VIATGE

La Comissió aclareix que els Reglaments Europeus de drets dels passatgers no recullen casos en què els passatgers no poden o no volen viatjar. Si el passatger és reemborsat i en quines condicions depèn de la mena de bitllet que hagi adquirit i de les ofertes de canvi que puguin estar oferint les companyies.

Referent als bons/voucher que algunes companyies estan oferint per viatjar en una altra data més endavant, cal diferenciar aquesta situació a la que es dóna quan la companyia cancel·la el vol. En aquest cas, la companyia ha d’oferir l’opció del reemborsament i no solament bons/voucher.

Vegeu: Directrius interpretatives sobre els Reglaments de la UE en matèria de drets dels passatgers en el context de la situació canviant amb motiu de la COVID-19

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_es.pdf

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies