La garantia és un dret que la llei reconeix als consumidors i que afecta als béns destinats al seu consum privat. La garantia protegeix durant un temps determinat enfront de la falta de conformitat o als defectes existents en el moment de la compravenda. També cobreix la instal·lació, si apareix inclosa en el preu juntament amb el producte.

1.- QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LA GARANTIA?

Sense dubtar. El responsable és l’establiment on comprem el producte.

(Si després sorgeix algun problema, haurà de ser l’establiment qui s’entengui amb el fabricant en qüestió de reparacions o devolucions).

2.- QUANT DURA LA GARANTIA?

Bona pregunta. Dependrà de si el producte és nou o de segona mà.

  • EN EL CAS DE PRODUCTES NOUS, la garantia dura DOS ANYS, a comptar des de la compra o el lliurament del producte, si la data de lliurament és diferent a la data de compra.

La diferenciació entre data de compra i data de lliurament és important, sobretot quan el lliurament es troba molt diferit en el temps respecte de la compra.

(p. ex.: si compro un moble a mida el dia 25 de març i el lliurament es produeix el dia 25 d’abril, la data en què comença la garantia és el 25 d’abril). 

Per això, és fonamental guardar, no només les factures, sinó també els albarans o justificants de lliurament.

  • EN EL CAS DE PRODUCTES DE SEGONA MÀ, la llei diu que es pot acordar amb el venedor un termini de garantia més curt, però aquest termini mai podrà ser inferior a UN ANY, a comptar des de la data del lliurament del producte.
  • Garantia comercial: és una ampliació dels terminis de garantia legal, a voluntat del venedor. Però compte, NO SUBSTITUEIX en cap cas a les legalment establertes i qualsevol clàusula d’un contracte que així ho pretengui no té valor.

3.- COM ES FA EFECTIVA LA GARANTIA?

Sembla complicat, però no ho és. S’ha de partir sempre de la data de compra (o lliurament) del producte:

  • DINS DELS SIS PRIMERS MESOS DES DE LA COMPRA (o lliurament, com s’ha comentat anteriorment).

La llei fa una presumpció en favor del consumidor, en establir que els defectes que apareguin en aquest període de temps s’entén que ja existien en el moment de compra/lliurament. Ha de ser el venedor qui provi que els defectes no existeixen o que es deuen a un mal ús.

És a dir que, en principi, n’hi ha prou que el consumidor demostri que s’ha produït el defecte perquè la garantia entri en funcionament.

En aquest cas, el consumidor té dret a triar entre la reparació del producte o la substitució per un de nou, tret que una d’aquestes opcions (reparació o substitució):

  • Resulti desproporcionada; és a dir, que generi al venedor unes despeses poc raonables comparades amb l’altra opció. (per exemple, si la reparació val 1000 i un producte nou costa 200, no serà possible el dret d’elecció i el dret de garantia es farà efectiu mitjançant la substitució del producte per un de nou).
  • O bé, sigui de compliment impossible (per exemple, si el producte és impossible de reparar, l’efectivitat de la garantia consistirà en la substitució per un producte nou).

► La reparació dels productes en garantia ha de ser completament gratuïta i s’ha de fer en un termini raonable i sense inconvenients per al consumidor (mentre duri la reparació, se suspèn el còmput del termini de dos anys). La reparació té una garantia de 6 mesos.

► En el cas de la substitució, no s’inicia un nou termini de garantia, sinó que es torna a activar el còmput del termini pendent de la garantia del producte original. És a dir que el nou producte que es lliura en substitució de l’original no té una nova garantia de dos anys, sinó el temps que quedi fins que es compleixin dos anys des de la compra del producte original.

► Finalment, si la reparació o la substitució no fan efectiva la garantia, el consumidor pot optar per retornar el producte i que li retornin els diners o, si el defecte és menor, quedar-se’l amb una rebaixa del preu que va pagar inicialment.

  • PASSATS ELS SIS MESOS DES DE LA COMPRA

El venedor pot exigir al consumidor que provi que el defecte és d’origen i que no es deu a un mal ús o, simplement, al desgast pel pas del temps.

Si no hi ha acord, sovint es fa necessari un peritatge del producte. En el cas que es demostrés que el defecte és d’origen, s’aplicaria l’explicat anteriorment sobre reparació i substitució del producte defectuós.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies