Amb data de 10 de novembre del 2017, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, ha publicat el projecte d’ordre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2018 el mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Aquest Projecte, manté l’estructura de l’Ordre de 2017 i en relació amb l’IRPF, es mantenen per a l’exercici 2018 la quantia dels signes, índexs o mòduls, els índexs així com les instruccions d’aplicació. Així mateix, es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords assolits en la mesa del treball autònom.

Pel que es refereix a l’IVA, també es mantenen pel 2018, els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any immediat anterior.

Finalment, es manté per a aquest període la reducció sobre el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i sobre la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA per a les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Llorca.

RÈGIM TRANSITORI. EXCLUSIÓ DE MÒDULS

Cal tenir present que de manera transitòria per als anys 2016 i 2017, la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va modificar els límits (elevant determinades magnituds) tant per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim simplificat de l’IVA. 

No obstant això, després de la reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA es va establir en la normativa que a partir de l’1 de gener de 2018 s’enduririen les condicions perquè els autònoms tributessin per mòduls. Estava previst que el límit de facturació a partir del qual es veta la tributació en mòduls baixés l’any vinent dels 250.000 als 150.000 euros i, en el cas de facturació a altres empreses, de 125.000 euros a 75.000 euros.

No obstant això, la voluntat d’Hisenda és mantenir el règim transitori i salvaguardar almenys un exercici més els límits incrementats, excepte canvis d’última hora. 

Magnituds excloents de caràcter general (mòduls IRPF):

  • El límit general del volum de rendiments íntegres de l’any anterior no pot superar els 250.000 €, igualant-lo al límit especial establert per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
  • El límit del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura els empresaris en mòduls, no podrà superar els 125.000 €. 
  • Així mateix, el límit en el volum de compres i serveis en l’exercici anterior, que no poden superar els empresaris en mòduls previst per continuar en el règim serà de 250.000 €.

Magnituds excloents específiques: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) es mantenen idèntics els imports dels mòduls, així com el límit màxim de vehicles de transport per seguir acollit a aquest règim (4 vehicles qualsevol dia de l’any). En el cas de transport de viatgers, el límit de vehicles màxim és de 5.  En el cas de transport per a autotaxis, el límit és de 3 vehicles. 

S’exclouen dels mòduls les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb la fabricació i la construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.).

Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA: la magnitud excloent en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes s’estableix en 250.000 euros anuals, i com a magnitud en funció del volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici també de 250.000 euros anuals. En el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, la magnitud en funció del volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici també s’estableix en 250.000 euros anuals. 

Renúncia o revocació

Els contribuents que desenvolupin activitats a les quals sigui aplicable el mètode d’estimació objectiva o els subjectes passius de l’IVA als quals sigui aplicable el règim especial simplificat i desitgin renunciar-hi o revocar la seva renúncia pel 2018, podran fer-ho des que es publiqui en el BOE l’Ordre fins al 31 de desembre del 2017.

Els anirem informant tant de la publicació de l’Ordre de mòduls de 2018 com dels possibles canvis que es puguin aprovar pel Govern. 

Recordi que si vostè és un empresari individual i pot tributar en mòduls o en estimació directa, abans que finalitzi l’any 2017 li convé analitzar quin d’aquests mètodes li interessa més.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies