DRET LABORAL / SEGURETAT SOCIAL

Serveis de l’àrea Dret Laboral / Seguretat Social:

  • Tramitació ERES
  • Acomiadaments i extincions de contractes individuals i col·lectius
  • Reclamacions de quantitat i indemnitzacions
  • Trasllat de plantilla
  • Inspeccions de treball
  • Defensa lletrada en procediments administratius i judicials
  • Auditoria Laboral
  • Negociació convenis col·lectius i compareixença davant Tribunal Laboral
  • Negociacions i intervencions en seu conciliatòria