Com cada any, en el BOE del 23-01-2018 s’ha publicat la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner del 2018.

Entre les principals línies d’actuació, per a l’any 2018 hi ha la recerca a internet, es prestarà especial atenció als nous models de prestació de serveis i de distribució per via electrònica, s’adaptaran els sistemes d’informació tenint en compte el creixement de sistemes de pagament com els moneders electrònics (l’ús de monedes virtuals tipus «Bitcoin» o similar) i les transferències instantànies i es mantindrà el control sobre fabricants i prestadors de serveis en línia. El pla de control se centrarà també en pràctiques defraudadores com la detecció de rendes i béns ocults a l’estranger per part de grans patrimonis, l’augment del control contra el frau en IVA, patrimoni exterior i grans deutors. Per a això comptarà amb dues noves eines: el subministrament immediat d’informació (SII) de l’IVA i les dades de comptes financers procedents de desenes de jurisdiccions a través del projecte CRS (sigles en anglès per a estàndard comú de report) de l’OCDE, que permet intercanviar informació entre més de 50 països de manera automàtica.

A més, el primer intercanvi a partir del juny del 2018 de la informació sobre les magnituds essencials d’activitat a escala mundial dels grups multinacionals, a través del denominat informe país per país (CbC), permetrà optimitzar les anàlisis de riscos d’aquests grans grups a fi de detectar, regularitzar i reconduir pràctiques d’elusió fiscal.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s’escometran en aquest exercici 2018 per part d’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). 

Recerca a internet, “Bitcoin” i els moneders electrònics

  • Actuacions sobre els nous models de distribució. El constant creixement del comerç electrònic impulsa el creixement d’empreses que substitueixen al venedor tradicional en l’emmagatzematge i el lliurament dels productes. Han sorgit noves activitats com la «triangulació d’enviaments», en la qual les vendes realitzades per una empresa són lliurades per unes altres, i «tendes de tendes» instal·lades en pàgines web. De vegades aquest tipus de negocis estan establerts a Espanya i en altres ocasions en altres països de la Unió Europea. Cal garantir que la seva tributació és l’adequada i que la seva activitat no distorsiona els preus en perjudici del comerciant establert a Espanya, per la qual cosa s’analitzarà aquest mercat definint-ne els riscos i controlant-ne l’activitat.
  • Actuacions de control sobre aquells fabricants o prestadors de serveis que comercialitzin els seus béns o serveis a través d’internet, per detectar la possible existència de trames fraudulentes constituïdes amb patrons creats per defraudar.
  • Noves tecnologies. Per millorar l’eficàcia de l’ús de la informació que disposa l’Agència Tributària s’utilitzaran noves tècniques d’anàlisi de dades. Es desenvoluparan nous models de detecció de frau basats tant en tècniques analítiques com en l’anàlisi de xarxes mitjançant tècniques de «big data».
  • La quantia dels pagaments amb targeta ha superat el volum de retirada de diners en metàl·lic de caixers automàtics. Aquest procés s’accelerarà amb l’ús de moneders electrònics i de sistemes de transferències instantànies. Per això, s’impulsarà l’adaptació dels sistemes d’informació per prevenir el frau.
  • S’estudiarà la incidència fiscal de noves tecnologies, com blockchain, i especialment, les monedes virtuals (“Bitcoin”). 

La utilització pel crim organitzat de la internet profunda, o «deep web», per al tràfic i comerç de tot tipus de béns il·lícits, així com l’ús de monedes virtuals tipus «Bitcoin» o similar com a mitjans de pagament, és un dels desafiaments més exigents en l’actualitat. Per afrontar aquesta amenaça, es potenciarà l’ús per les unitats de recerca de l’Agència Tributària de les noves tecnologies de recopilació i anàlisi d’informació en tot tipus de xarxes.

Frau en l’IVA

  • La implantació del subministrament immediat d’informació (SII) de l’IVA, que suposa la remissió electrònica de les anotacions registrals en 4 dies naturals –amb caràcter general-, permetrà disposar, al seu torn, d’informació gairebé immediata de l’activitat facturada i, amb això, se’n podrà realitzar un control immediat. L’anàlisi de la informació obtinguda mitjançant el SII i el contrast de les factures registrades possibilitaran a l’Agència Tributària la detecció dels contribuents amb percentatges d’incompliment més elevats. També permetrà detectar el frau fiscal comès pels qui no ingressen l’IVA reportat d’aquelles factures que l’IVA sigui declarat com a deduïble.
  • Actuacions de control vinculades a l’existència de trames d’IVA, que inclou especial seguiment de les operacions següents: 

a) Control preventiu del registre d’operadors intracomunitaris (ROI) per depurar-lo permetent l’accés exclusivament d’aquells operadors amb activitat econòmica real que no participin de les pràctiques irregulars.

b) Control de trames de frau en operacions intracomunitàries i en aquelles directament vinculades als primers lliuraments posteriors a les importacions referides al material i components electrònics no emparats per la inversió del subjecte passiu. S’atendrà addicionalment als serveis transmissibles, com els minuts de telefonia.

c) Control sobre les trames de frau a l’IVA intracomunitari que operen en el sector de vehicles, i comprovació i recerca combinades de les importacions de productes de consum, tèxtils i d’altres amb origen asiàtic. 

Elusió fiscal de multinacionals

Durant el 2018 Hisenda seguirà corregint les pràctiques elusives de les multinacionals d’acord amb les àrees de risc BEPS (erosió de bases i trasllat de beneficis) de l’OCDE en matèries tals com la utilització abusiva de les polítiques de preus de transferència (intragrup) o les estructures de planificació fiscal agressiva, i es potenciarà la detecció i regularització d’establiments permanents pertanyents a entitats no residents que compten amb estructures operatives instrumentals a Espanya. 

Béns ocults a l’exterior

La informació del CRS resultarà d’especial utilitat per a la detecció de rendes i béns ocults a l’estranger per part de grans patrimonis. Així mateix, l’activitat investigadora seguirà resultant essencial per a la detecció de rendes i patrimonis ocults en paradisos fiscals o territoris amb restriccions en l’intercanvi d’informació, i per a la localització de béns i drets a Espanya en supòsits de simulació de residència fiscal a l’estranger.

Activitats empresarials i professionals ocultes

La implantació del SII facilitarà el control d’activitats empresarials i professionals totalment o parcialment ocultes, sumant aquest potencial d’informació permanent sobre transaccions comercials a dinàmiques i estratègies de control ja habituals en l’àmbit de la lluita contra l’economia submergida, com les operacions coordinades d’entrada i registre amb unitats d’auditoria informàtica, o la detecció de signes externs de riquesa.

El primer intercanvi de la informació sobre les magnituds essencials d’activitat a escala mundial dels grups multinacionals, a través del denominat ‘informe país per país’ (CbC), previst per a partir del pròxim mes de juny, permetrà optimitzar les anàlisis de riscos d’aquests grans grups a fi de detectar, regularitzar i reconduir pràctiques d’elusió fiscal.

Control dels grans deutors

El 2018 serà una actuació prioritària de l’AEAT el control sistemàtic dels grans deutors, així com una exhaustiva i permanent recerca del seu patrimoni.

Igualment, l’Àrea de recaptació impulsarà com en anys anteriors l’adopció de mesures cautelars, derivacions de responsabilitat i recerques patrimonials per garantir el cobrament dels deutes tributaris, i es mantindrà un control permanent per seguir reduint el deute pendent, especialment el deute en fase d’embargament.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies