Durant aquest mes de desembre del 2016 és obligatori informar a l’Agència Tributària d’aquelles societats que per a l’exercici de 2017 estaran o deixaran d’estar exemptes del pagament del IAE.

COMUNICACIÓ D’ALTA PER DEIXAR DE GAUDIR L’EXEMPCIÓ

Caldrà informar que per la nostra activitat abans no pagàvem l’IAE i que a partir d’ara si que ho farem. Aquesta comunicació l’haurem de fer en els casos següents:

 • Societats que en l’últim exercici tancat (en aquest cas 2015) hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros (entenent que no l’han tingut en anteriors exercicis)
 • Societats que han finalitzat el període d’exempció dels 2 primers exercicis impositius per inici d’activitat. Aquest punt també afecta a les empreses que pagaven IAE per una activitat, però quan es produeix l’alta per una nova activitat estan exempts de pagar IAE durant dos exercicis. Per tant, en finalitzar aquest termini tenen l’obligació de comunicar la fi del dret d’exempció.

COMUNICACIÓ DE BAIXA PER GAUDIR DE L’EXEMPCIÓ

S’ha d’informar en el cas d’aquelles empreses que paguen IAE i que en l’últim exercici tancat (2015) la seva xifra de negocis va ser inferior a un milió d’euros. No es produeix una baixa d’activitat, es produeix una baixa en l’obligació del pagament de l’IAE.

ALTRES QÜESTIONS RELATIVES A L’IAE

 • Declaració d’alta:
  • Per iniciar una activitat en el transcurs d’un mes des del seu inici
  • Per deixar de gaudir de l’exempció durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en què estiguin obligats a tributar.
 • Declaració de variació:

En el termini d’un mes a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació

 • Declaració de baixa:
  • Per cessament en l’exercici de l’activitat, en el termini d’un mes des del cessament
  • Per passar a gaudir d’exempció per l’impost del conjunt d’activitats, en el mes de desembre anterior a l’any en què deixin d’estar obligats a tributar per haver accedit a una exempció
 • Declaració de comunicació de l’import net de xifra de negocis:
  • Es presenta entre el dia 1 de gener i el 14 de febrer de l’exercici en què hagi de tenir efectes aquesta comunicació en l’IAE

MODELS DE DECLARACIÓ

 • Model 840 de declaració de l’IAE: Per presentar declaracions de l’impost d’alta, baixa o de variació. No obstant això, en el cas de quotes municipals, quan la gestió censal de l’impost estigui delegada en alguna entitat local, les declaracions es presentaran en l’entitat que té delegada la gestió censal i en el model que tinguin aprovat.
 • Model 848 de comunicació de l’import net de la xifra de negocis: Els subjectes passius que tributin efectivament per l’impost han de presentar aquest model per consignar l’import net de la seva xifra de negocis, tret que hagin fet constar aquest import a la declaració de l’impost sobre societats, la de l’impost sobre la renda de no residents o en el model 184 de declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.
 • Altres obligacions censals (models 036-037): Totes les persones i entitats incloses en el cens d’empresaris, professionals i retenidors han de declarar totes les activitats econòmiques que desenvolupin, així com, si escau, la relació dels establiments o locals en els quals les duguin a terme, mitjançant la declaració censal, models 036 o 037. Aquesta obligació és independent que, a més i si escau, l’entitat pugui estar obligada al pagament de l’IAE i hagi de presentar les corresponents declaracions de l’IAE.

 

CategoryTwitter
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies